phone 097-301-74-22

Законы, кодексы, проекты

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
2011-06-11 11:16
8
21388

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України
та затвердження ставок вивізного (експортного) мита
на деякі види зернових культур
___________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни:

1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити.

2. Пункт 197.9 статті 197 виключити.

3. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:

“256.2. У разі укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг), пов’язаних з використанням надр, у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами.”.

4. У пунктах 258.2 і  258.3 статті 258:

в абзаці другому цифри “2141,86” замінити цифрами “2294,85”;

в абзаці третьому цифри “792,54” замінити цифрами “849,15”.

5. Пункт 263.9 статті 263  викласти у такій редакції:

“263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

 

Корисні копалини

Одиниця виміру

За одиницю погашених запасів корисних копалин, гривень

За одиницю видобутих корисних копалин, гривень

Відсоток вартості видобутих корисних копалин

Корисні копалини загальнодержавного значення

Горючі корисні копалини

нафта, конденсат

тонн

 

221,45

 

газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан

тис. куб. метрів

 

37,78

 

вугілля кам’яне марки антрацит

тонн

4,79

 

 

енергетичне та інші марки кам’яного вугілля 

—“—

3,15

 

 

вугілля буре 

—“—

0,51

 

 

торф, сапропель

—“—

 

0,53

 

Металічні руди

залізна руда для збагачення 

—“—

4,91

 

 

залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків

—“—

1,2

 

 

залізна багата

—“—

15,44

 

 

марганцева

—“—

19,5

 

 

титанова (розсипних родовищ)

—“—

3,59

 

 

титано-цирконієва (розсипних родовищ)

—“—

6,65

 

 

нікелева (силікатна)

—“—

8,73

 

 

 

 

 

 

 

хромова

тонн

9,87

 

 

ртутна

—“—

0,53

 

 

уранова

—“—

2,87

 

 

золота

—“—

14,36

 

 

ванадію

—“—

5,5

 

 

гафнію

—“—

8,5

 

 

бариту

 

—“—

5,8

 

 

Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів

глина бентонітова

—“—

3,23

 

 

Сировина вогнетривка

доломіт 

—“—

15,23

 

 

кварцит та пісок кварцовий для металургії 

—“—

 

 

7,5

пісок формувальний 

—“—

22,68

 

 

кварцит для виробництва кремнію 

—“—

3,55

 

 

сировина високоглиноземна за виключенням глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)

куб. метрів

1,11

 

 

Сировина флюсова

вапняк (флюсовий) 

тонн

15,23

 

 

Сировина хімічна

сірчана руда 

—“—

5,84

 

 

сіль кам’яна (галіт) 

—“—

7,89

 

 

сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості

тонн

7,89

 

 

сіль калійно-магнієва, бішофіт

—“—

 

 

3

крейда для виробництва соди

—“—

23,16

 

 

вапняк для цукрової промисловості

—“—

22,92

 

 

крейда для хімічної промисловості

—“—

23,06

 

 

Сировина агрохімічна

фосфорити (агроруди)

—“—

2,07

 

 

Сировина для мінеральних пігментів

сировина для мінеральних пігментів 

—“—

5,45

 

 

Електро- та радіотехнічна сировина

графітова руда 

—“—

3,48

 

 

пірофіліт 

—“—

30,62

 

 

озокерит 

—“—

31,1

 

 

Сировина оптична та п’єзооптична

сировина оптична та п’єзооптична

кілограмів

 

12,24

 

Сировина адсорбційна

бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт

тонн

3,29

 

 

Сировина абразивна

сировина абразивна

—“—

1,88

 

 

 

 

 

 

 

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)

сировина ювелірна (дорогоцінне каміння, в тому числі дорогоцінне каміння органогенного утворення)

кілограмів,
грамів,
каратів

 

 

5

Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

кілограмів

 

 

4

Сировина виробна

сировина виробна

тонн,
куб. метрів

 

 

4

Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

куб. метрів

 

 

3

Сировина скляна та фарфоро-фаянсова

польовий шпат (пегматит) 

тонн

 

 

5

пісок для виробництва скла

—“—

 

 

7,5

Сировина цементна

сировина цементна 

—“—

 

15,27

 

Сировина для пиляних стінових матеріалів

сировина для пиляних стінових матеріалів 

куб. метрів

 

 

3

 

 

 

 

 

Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону

перліт 

тонн

3,17

 

 

сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) 

—“—

 

 

7,5

Сировина для покриття доріг

бітуми 

—“—

7,58

 

 

Підземні води

мінеральні та прісні для промислового розливу і виготовлення напоїв

куб. метрів

 

35,31

 

мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

—“—

 

12,74

 

мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

—“—

 

8,51

 

промислові (розсіл) 

—“—

 

0,83

 

теплоенергетичні (термальні) 

—“—

 

0,69

 

прісні (питні) підземні води

100 куб.
метрів

 

8,04

 

 

 

 

 

 

Поверхневі води

ропа (лікувальна, промислова)

куб. метрів

 

0,77

 

Грязі лікувальні

грязі лікувальні

—“—

 

9,2

 

 

 

 

 

 

Корисні копалини місцевого значення

Сировина для будівельного вапна та гіпсу

крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна

тонн

22,68

 

 

гіпс 

—“—

23,12

 

 

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів

вапняк

—“—

15,03

 

 

Сировина для бутового каменю

сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції) 

—“—

 

 

7,5

Сировина піщано-гравійна

сировина піщано-гравійна 

—“—

 

 

7,5

сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо 

куб. метрів

1,23

 

 

Глинисті породи

глина тугоплавка 

тонн

 

 

5

каолін первинний 

—“—

 

 

5

глина вогнетривка 

—“—

 

 

5

каолін вторинний 

—“—

 

 

5

сировина керамзитова 

—“—

 

 

5

сировина цегельно-черепична 

—“—

 

 

5”.

6. У пункті 312.1 статті 312 цифру і слово “3 відсотки” замінити цифрою і словом “4 відсотки”.

ІІ. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур:

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

Ставка вивізного (експортного) мита

1001 10 00 90
1001 90 99 00

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), полба

9 відсотків,
але не менш як
17 євро за
1 тонну 

1003 00 90 00

Ячмінь

14 відсотків,
але не менш як
23 євро за
1 тонну

 

 

 

 

 

 

1005 90 00 00

Кукурудза

12 відсотків,
але не менш як
20 євро за
1 тонну

З дня набрання чинності цим Законом товари, зазначені цим розділом, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами, про що Кабінет Міністрів України у місячний строк інформує іноземні держави.

ІІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому він опублікований.

Розділ ІІ цього Закону діє до 1 січня 2012 року.

 

              Голова
Верховної Ради України

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев