phone 097-301-74-22

Законы, кодексы, проекты

 

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю). Проект.
2011-04-10 09:26
16
23747

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю). Проект.

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 1) статтю 41 викласти у такій редакції:

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 41 викласти у такій редакції:

 „Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, інші порушення вимог законодавства про працю -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності і самозяйнятих осіб, які використовують найману працю, від п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”;

Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці -

тягне за собою накладення штрафу на працівників від п’яти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності і самозяйнятих осіб, які використовують найману працю, - від двадцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.”

2) у абзаці другому статті 41-2 слова „до ста” замінити словами „до ста п’ятидесяти”.

3) у абзаці другому статті 188-6 слова „від п'ятдесяти до ста” замінити словами „від ста до двохсот”.

4) статтю 1886 доповнити частиною другою у такій редакції:

 „2. Відмова працівника від надання пояснень посадовим особам органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю -

тягне за собою накладення від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян”.

5) у статті 221 після цифр „1865 - 1881,” доповнити словами та цифрами „частиною другою статті 1886”;

6) у абзаці першому статті 2301 слово та цифри в дужках „стаття 1886” замінити словами та цифрами „частина перша статті 1886”;

7) у абзаці третьому статті 2301 слова  „до вісімдесяти” замінити словами „до ста восьмидесяти”;

8) у абзаці третьому статті 2301 слова  „до ста” замінити словами „до двохсот”;

9) пункті 1 частини першої статті 255 після абзацу „Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (стаття 16312)” доповнити новим абзацом у такій редакції:

„органів спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з державного нагляду за додержанням законодавства про працю (частина друга статті 1886)”;

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №25-26,ст. 131):

1) статтю 172 викласти у такій редакції:  

„ Стаття 172. Грубе порушення законодавства про працю

Не оформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи, незаконне звільнення працівника з роботи, а також інше грубе порушення законодавства про працю, -

караються штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, -

караються штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років”;

2) статтю 175 доповнити новою частиною в такій редакції:

нарахування та виплата заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці, -

карається штрафом  від  п'ятисот  до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) у частині першій статті 212 слова „від трьохсот до п'ятисот” замінити словами  „від п'ятисот до  тисячі”;

4) у частині другій статті 212  слова „від п'ятисот” замінити словами „від тисячі”;

5) у частині першій статті 212-1 слова від  „від трьохсот до п'ятисот” замінити словами  „від п'ятисот до тисячі”;

6) у частині другій статті 212-1 слова „від  п'ятисот” замінити словами „від тисячі”

3. У частині першій статті 18 Закону України „Про колективні договори і угоди” (Відомості Верховної Ради України, 1993, № 36, ст. 361) слова „до ста” замінити словами „до ста п’ятидесяти”.

ІІ. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев