phone 097-301-74-22

Законы, кодексы, проекты

 

ЗАКОН УКРАЇНИ №11033 від 25.07.2012 (Проект)
2012-09-05 20:26
1
5938

ЗАКОН УКРАЇНИ №11033 від 25.07.2012 (Проект)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок

Проект

уноситься Національним банком України

 

 

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо розширення інструментів впливу на грошово-кредитний ринок

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

І. Унести зміни до таких законодавчих актів України:

 

1. Статтю 387 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18, ст. 144) викласти в такій редакції:

 

“Стаття 387. Валютна виручка від зовнішньоекономічної діяльності

 

1. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності після сплати передбачених законом податків та зборів (обов’язкових платежів) самостійно розпоряджаються валютною виручкою від проведених ними операцій, крім випадків запровадження Національним банком України вимоги щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті”.

 

2. У Законі України “Про Національний банк України” (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238):

 

1) Частину першу статті 25 після пункту 6 доповнити новими пунктами  7 та 8 такого змісту:

 

“7) запровадження на строк до шести місяців вимоги щодо обов’язкового продажу частини надходжень в іноземній валюті на користь суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;

 

8) зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів”.

 

У зв’язку з цим пункт 7 уважати пунктом 9.

 

2) Частину другу статті 44 після пункту 3 доповнити новими пунктами 4 та 5 такого змісту:

 

“4) установлення порядку проведення обов’язкового продажу та розміру надходжень в іноземній валюті, що підлягають обов’язковому продажу;

 

5) зміна строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів”.

 

У зв’язку з цим пункт 4 уважати пунктом 6.

 

3. Статтю 12 Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, № 29, ст. 377) виключити.

 

4. Унести до Закону України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” (Відомості Верховної Ради України, 1994, № 40, ст. 364) такі зміни:

 

1) статтю 1 доповнити частиною третьою такого змісту:

 

“Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті”.

 

2) статтю 2 доповнити частиною четвертою такого змісту:

 

“Національний банк України має право запроваджувати на строк до шести місяців інші строки розрахунків, ніж ті, що визначені частиною першою цієї статті”.

 

3) Частини першу – четверту статті 4 після цифр і слів “1 і 2 цього Закону” доповнити словами і цифрами “або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону” у відповідних відмінках.

 

4) Частини першу, другу та п’яту статті 6 після цифр і слів “1 і 2 цього Закону” доповнити словами і цифрами “або встановлені Національним банком України відповідно до статей 1 і 2 цього Закону” у відповідних відмінках.

 

ІІ. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України, Національному банку України та органам виконавчої влади протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність до  цього Закону.

 

 

Голова Верховної

Ради України                                                   В. М. Литвин

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев