phone 097-301-74-22

Типовые формы документов

 

2011-02-07 15:37
7
6793
ПРЕТЕНЗІЯ про відшкодування вартості вантажу, якого не вистачає
Тіпова форма документу

ф(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

________________________________
(повне найменування особи, якій ________________________________
пред'являється претензія) ________________________________

(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ___________ 200_ р.

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
про відшкодування вартості вантажу, якого не вистачає

 

Сума цієї претензії складає _____________________________________ грн.

(зазначити суму претензії, в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)

 

Вами _______________ було прийнято для перевезення від _____________

______________________________________________________________________

(назва вантажовідправника)

в порядку централізованої поставки за нашою адресою продукцію _____________

______________________________________________________________________

(назва продукції)

в кількості _________________________ місць, вагою _______________________.

При прийманні вантажу від водія встановлено нестачу _______________________

______________________________________________________________________

(назва продукції)

в кількості ___________________________ місць, ________________________ кг, що підтверджується записом в товарно-транспортній накладній, засвідченій водієм і представником вантажоодержувача.

Вартість продукції, якої не вистачає, відповідно до доданого розрахунку складає __________________________________________________ грн.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 136 Статуту автомобільного транспорту УРСР, ст. ст. 924, 925 Цивільного кодексу України, ст. ст. 222, 314, 315 Господарського кодексу України, ст. ст. 5, 6 Господарського процесуального кодексу України, просимо відшкодувати завдані нам збитки у розмірі вартості продукції, якої не вистачає, а саме: _______________ грн., перерахувавши відповідні грошові кошти на наш поточний рахунок N ___ в _________________________________ м. _______________________.

(найменування банку)

 

Додатки:

1. Товарно-транспортна накладна (оригінал) N ___ від ___________.

2. Платіжна вимога-доручення постачальника N ___ від __________.

3. Розрахунок суми претензії.

4. ______________________________________________________________.

 

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні в іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

 

 

Керівник __________                              ______________/____________/

(підпис)                          М. П.

 

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев