phone 097-301-74-22

Типовые формы документов

 

2011-02-08 10:34
6
15613
ПРЕТЕНЗІЯ до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці
Тіпова форма документу

(Фірмовий бланк або штамп із зазначенням повного найменування, поштових і платіжних реквізитів заявника претензії)

___________________________________

(повне найменування особи, якій

___________________________________

пред'являється претензія)

___________________________________

(поштові реквізити, телефон)

Дата "___" ____________ 200_ року

 

 

ПРЕТЕНЗІЯ N ___
до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу при централізованій доставці

 

Сума цієї претензії складає _____________________________________ грн.

(зазначити суму претензії в тому випадку, якщо претензія підлягає грошовій оцінці, до претензії додати розрахунок суми претензії)

 

Згідно з Договором ____________ N ____ від "___" ____________ ___ р., укладеним між ___________________ та ___________________ (надалі іменується "Договір"), вами ____________________________________________ прийнята від ______________________________________________________________________

для доставки на нашу адресу централізованою доставкою за товарно-транспортною накладною N ____ від "___" ____________ ____ р. продукція ______________________________________ у кількості __________________ на суму ________________________ грн.

При прийманні вантажу від водія автомашини виявлено нестачу ________ в кількості ______________ на суму _________________ грн., що підтверджується записом у товарно-транспортній накладній, засвідченій водієм автомашини та нашим представником (у випадку відмови водія автомашини складається акт і робиться запис у накладній вантажоодержувачем).

Вартість продукції, якої не вистачає, згідно з доданим розрахунком становить _______ грн.

Платіжна вимога-доручення постачальника N ____________ від "___" _______________ ___ р. оплачена повністю, що підтверджується ______________.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 136 Статуту автомобільного транспорту УРСР, ст. ст. 924, 925 Цивільного кодексу України, ст. ст. 222, 314, 315 Господарського кодексу України, ст. ст. 5, 6 Господарського процесуального кодексу України, просимо відшкодувати завдані нам збитки у розмірі вартості продукції, якої не вистачає, а саме: _______________ грн., перерахувавши відповідні грошові кошти на наш поточний рахунок N _____ в _________________________________ м. _______.

(найменування банку)

 

Додатки:

1. Товарно-транспортна накладна N __ від "___" _______________ ____ р. (оригінал).

2. Платіжна вимога-доручення постачальника.

3. Акт здавання-приймання продукції за кількістю (у випадку відмови водія від засвідчення запису в накладній).

4. Розрахунок суми претензії.

5. Інші документи, що підтверджують претензію на ___ сторінках.

У разі, якщо визначені у претензії документи відсутні у іншої сторони, до претензії додаються оригінали документів, що підтверджують пред'явлені заявником претензії вимоги, або їх належним чином засвідчені копії.

 

Керівник ____________                                     ___________/_________/

(підпис)

Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 0
Нет комментариев