phone 097-301-74-22

Новости

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
Просмотров всего: 18356
Просмотров сегодня: 7
Опубликовано: 2011-06-11

ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

Закон УкраЇни

Про внесення змін до Податкового кодексу України
та затвердження ставок вивізного (експортного) мита
на деякі види зернових культур
___________________________________________

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни:

1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити.

2. Пункт 197.9 статті 197 виключити.

3. Статтю 256 доповнити пунктом 256.2 такого змісту:

“256.2. У разі укладення власниками спеціальних дозволів на користування надрами з третіми особами договорів на виконання робіт (послуг), пов’язаних з використанням надр, у тому числі (але не виключно) за операціями з давальницькою сировиною, платниками є власники таких спеціальних дозволів на користування надрами.”.

4. У пунктах 258.2 і  258.3 статті 258:

в абзаці другому цифри “2141,86” замінити цифрами “2294,85”;

в абзаці третьому цифри “792,54” замінити цифрами “849,15”.

5. Пункт 263.9 статті 263  викласти у такій редакції:

“263.9. Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

 

Корисні копалини

Одиниця виміру

За одиницю погашених запасів корисних копалин, гривень

За одиницю видобутих корисних копалин, гривень

Відсоток вартості видобутих корисних копалин

Корисні копалини загальнодержавного значення

Горючі корисні копалини

нафта, конденсат

тонн

 

221,45

 

газ природний, у тому числі газ, розчинений у нафті (нафтовий (попутний) газ), етан, пропан, бутан

тис. куб. метрів

 

37,78

 

вугілля кам’яне марки антрацит

тонн

4,79

 

 

енергетичне та інші марки кам’яного вугілля 

—“—

3,15

 

 

вугілля

буре 

—“—

0,51

 

 

торф, сапропель

—“—

 

0,53

 

Металічні руди

залізна руда для збагачення 

—“—

4,91

 

 

залізна руда для збагачення з вмістом магнетитового заліза менше 20 відсотків

—“—

1,2

 

 

залізна багата

—“—

15,44

 

 

марганцева

—“—

19,5

 

 

титанова (розсипних родовищ)

—“—

3,59

 

 

титано-цирконієва (розсипних родовищ)

—“—

6,65

 

 

нікелева (силікатна)

—“—

8,73

 

 

 

 

 

 

 

хромова

тонн

9,87

 

 

ртутна

—“—

0,53

 

 

уранова

—“—

2,87

 

 

золота

—“—

14,36

 

 

ванадію

—“—

5,5

 

 

гафнію

—“—

8,5

 

 

бариту

 

—“—

5,8

 

 

Сировина формувальна та для огрудкування залізорудних концентратів

глина бентонітова

—“—

3,23

 

 

Сировина вогнетривка

доломіт 

—“—

15,23

 

 

кварцит та пісок кварцовий для металургії 

—“—

 

 

7,5

пісок формувальний 

—“—

22,68

 

 

кварцит для виробництва кремнію 

—“—

3,55

 

 

сировина високоглиноземна за виключенням глин (кіаніт (дистен), силіманіт, ставроліт)

куб. метрів

1,11

 

 

Сировина флюсова

вапняк (флюсовий) 

тонн

15,23

 

 

Сировина хімічна

сірчана руда 

—“—

5,84

 

 

сіль кам’яна (галіт) 

—“—

7,89

 

 

сіль кам’яна (галіт) для харчової промисловості

тонн

7,89

 

 

сіль калійно-магнієва, бішофіт

—“—

 

 

3

крейда для виробництва соди

—“—

23,16

 

 

вапняк для цукрової промисловості

—“—

22,92

 

 

крейда для хімічної промисловості

—“—

23,06

 

 

Сировина агрохімічна

фосфорити (агроруди)

—“—

2,07

 

 

Сировина для мінеральних пігментів

сировина для мінеральних пігментів 

—“—

5,45

 

 

Електро- та радіотехнічна сировина

графітова руда 

—“—

3,48

 

 

пірофіліт 

—“—

30,62

 

 

озокерит 

—“—

31,1

 

 

Сировина оптична та п’єзооптична

сировина оптична та п’єзооптична

кілограмів

 

12,24

 

Сировина адсорбційна

бентоніт, палигорскіт, цеоліт, сапоніт

тонн

3,29

 

 

Сировина абразивна

сировина абразивна

—“—

1,88

 

 

 

 

 

 

 

Сировина ювелірна (дорогоцінне каміння)

сировина ювелірна (дорогоцінне каміння, в тому числі дорогоцінне каміння органогенного утворення)

кілограмів,
грамів,
каратів

 

 

5

Сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

сировина ювелірно-виробна (напівдорогоцінне каміння)

кілограмів

 

 

4

Сировина виробна

сировина виробна

тонн,
куб. метрів

 

 

4

Сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

сировина для облицювальних матеріалів (декоративне каміння)

куб. метрів

 

 

3

Сировина скляна та фарфоро-фаянсова

польовий шпат (пегматит) 

тонн

 

 

5

пісок для виробництва скла

—“—

 

 

7,5

Сировина цементна

сировина цементна 

—“—

 

15,27

 

Сировина для пиляних стінових матеріалів

сировина для пиляних стінових матеріалів 

куб. метрів

 

 

3

 

 

 

 

 

Сировина петрургійна та для легких заповнювачів бетону

перліт 

тонн

3,17

 

 

сировина для виробництва мінеральної вати (андезит, андезито-базальт, базальт) 

—“—

 

 

7,5

Сировина для покриття доріг

бітуми 

—“—

7,58

 

 

Підземні води

мінеральні та прісні для промислового розливу і виготовлення напоїв

куб. метрів

 

35,31

 

мінеральні (лікувальні та лікувально-столові питні) для внутрішнього використання лікувальними закладами

—“—

 

12,74

 

мінеральні (лікувальні) для зовнішнього використання лікувальними закладами

—“—

 

8,51

 

промислові (розсіл) 

—“—

 

0,83

 

теплоенергетичні (термальні) 

—“—

 

0,69

 

прісні (питні) підземні води

100 куб.
метрів

 

8,04

 

 

 

 

 

 

Поверхневі води

ропа (лікувальна, промислова)

куб. метрів

 

0,77

 

Грязі лікувальні

грязі лікувальні

—“—

 

9,2

 

 

 

 

 

 

Корисні копалини місцевого значення

Сировина для будівельного вапна та гіпсу

крейда і вапняк на вапно, крейда будівельна

тонн

22,68

 

 

гіпс 

—“—

23,12

 

 

Сировина для хімічних меліорантів ґрунтів

вапняк

—“—

15,03

 

 

Сировина для бутового каменю

сировина для бутового каменю (всі види гірських порід, придатність яких визначається державними стандартами, в тому числі для щебеневої продукції) 

—“—

 

 

7,5

Сировина піщано-гравійна

сировина піщано-гравійна 

—“—

 

 

7,5

сировина піщано-глиниста для закладки вироблених просторів, будівництва дорожніх насипів, дамб тощо 

куб. метрів

1,23

 

 

Глинисті породи

глина тугоплавка 

тонн

 

 

5

каолін первинний 

—“—

 

 

5

глина вогнетривка 

—“—

 

 

5

каолін вторинний 

—“—

 

 

5

сировина керамзитова 

—“—

 

 

5

сировина цегельно-черепична 

—“—

 

 

5”.

6. У пункті 312.1 статті 312 цифру і слово “3 відсотки” замінити цифрою і словом “4 відсотки”.

ІІ. Затвердити ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур:

Код товару згідно з УКТЗЕД

Найменування товару

Ставка вивізного (експортного) мита

1001 10 00 90
1001 90 99 00

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), полба

9 відсотків,
але не менш як
17 євро за
1 тонну 

1003 00 90 00

Ячмінь

14 відсотків,
але не менш як
23 євро за
1 тонну

 

 

 

 

 

 

1005 90 00 00

Кукурудза

12 відсотків,
але не менш як
20 євро за
1 тонну

З дня набрання чинності цим Законом товари, зазначені цим розділом, вилучаються з режиму вільної торгівлі з іноземними державами, про що Кабінет Міністрів України у місячний строк інформує іноземні держави.

ІІІ. Цей Закон набирає чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем, в якому він опублікований.

Розділ ІІ цього Закону діє до 1 січня 2012 року.

 

              Голова
Верховної Ради України

Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Законы, кодексы, проекты Еще на тему Налоги и сборы