phone 097-301-74-22

Новости

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 березня 2011 р. N 246
Просмотров всего: 11317
Просмотров сегодня: 1
Опубликовано: 2011-05-21

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 2 березня 2011 р. N 246

Питання нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати.

Відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати (додається).

2. Установити, що:

1) залишки коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств, які були відкриті ними в органах Державної казначейської служби для зарахування сум податку на додану вартість з метою виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі (далі - небюджетні рахунки), використовуються до 1 квітня 2011 р. для виплати дотацій за молоко та м'ясо в живій вазі, поставлені у 2010 році, а після закінчення зазначеного строку спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету;

2) суми податку на додану вартість, визначені до сплати у деклараціях з податку на додану вартість (переробного підприємства) за:

грудень 2010 р., - перераховуються на небюджетні рахунки;

звітні періоди, що передують 2011 року, які до 1 квітня 2011 р. не перераховані на небюджетні рахунки, - спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету.

3. До 15 квітня 2011 р.:

переробним підприємствам усіх форм власності закрити небюджетні рахунки, спрямувавши залишки коштів на них до спеціального фонду державного бюджету;

сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності закрити окремі рахунки в банках, відкриті для зарахування сум дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 152 "Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 12, ст. 575).

 

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 2 березня 2011 р. N 246 

 

ПОРЯДОК

нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки
тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати

 

1. Цей Порядок визначає механізм нарахування податку на додану вартість, що сплачується до спеціального фонду державного бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м'ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно) (далі - податок), у період з 1 січня 2011 р. до 1 січня 2015 р., а також виплати і використання коштів, що надійшли від сплати податку (далі - бюджетні кошти).

Дія цього Порядку не поширюється на операції з переробки сировини на давальницьких умовах.

2. Переробні підприємства ведуть окремий податковий і бухгалтерський облік операцій з реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів, м'яса і м'ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно) (далі - готова продукція) за кожний звітний (податковий) період.

За результатами такого обліку переробні підприємства визначають відповідно до вимог розділу V Податкового кодексу України суми податкових зобов'язань та податкового кредиту, які виникають у зв'язку з реалізацією готової продукції, і складають декларацію з податку на додану вартість (переробного підприємства), яка разом декларацією з податку на додану вартість за іншими операціями подається до органу державної податкової служби за місцем реєстрації переробного підприємства як платника податку на додану вартість у порядку і строки, встановлені зазначеним Кодексом.

3. Сума податку визначається щомісяця у декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) і перераховується переробним підприємством до державного бюджету у строки, встановлені розділом V Податкового кодексу України для сплати податку на додану вартість.

У разі коли виготовлені (надані) або придбані товари (послуги) та основні фонди переробного підприємства використовуються частково для виготовлення готової продукції, а частково для виготовлення (надання) інших товарів (послуг), сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів (послуг) та основних фондів за операціями з виготовлення готової продукції та за іншими операціями.

4. Контроль за правильністю визначення сум податку та їх перерахуванням за платіжними дорученнями до державного бюджету здійснюється органами державної податкової служби.

5. Бюджетні кошти використовуються за бюджетною програмою "Державна підтримка галузі тваринництва" і спрямовуються на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати:

1) бюджетної дотації:

за реалізоване переробним підприємствам молоко (далі - дотація за молоко);

за вирощені та продані на забій і переробку переробним підприємствам молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів) (далі - тваринницька дотація);

2) часткового відшкодування витрат фізичним особам (населенню) на закупівлю установки індивідуального доїння (далі - відшкодування).

Розміри виплат, зазначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, встановлюються щороку згідно із законодавством виходячи з обсягів відповідних видатків державного бюджету.

Рішення про здійснення таких виплат приймається управліннями агропромислового розвитку районних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, поданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами відповідно до цього Порядку.

6. Відповідальним виконавцем бюджетної програми та головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство аграрної політики та продовольства. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

Головний розпорядник бюджетних коштів визначає обсяг бюджетних асигнувань окремо за кожним напрямом використання коштів.

7. Дотація за молоко надається сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам - виробникам молока, що виробили та продали молоко переробним підприємствам, які пройшли атестацію виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів, за 1 кілограм молока в перерахунку на базисну жирність.

8. Документами, що дають право на отримання дотації за молоко, є:

1) для сільськогосподарських підприємств - приймальні квитанції (форма 3-ПК (МС) або ПК-3 УКС), видані переробними підприємствами на продані їм для переробки молоко;

2) для фізичних осіб - реєстр реалізованого фізичною особою молока, виданий переробними підприємствами на продане їм для переробки молоко. Такий реєстр видається кожній фізичній особі - виробнику молока один раз на розрахунковий період, що становить один календарний місяць, до 10 числа наступного місяця.

9. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених в зазначених у пункті 8 цього Порядку документах, покладається на переробні підприємства, які видали такі документи.

10. Для отримання дотації за молоко управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій щомісяця подаються:

1) сільськогосподарськими підприємствами - реєстр приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами на продане їм для переробки молоко, та по одному примірнику таких квитанцій. При цьому щокварталу подаються копія довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчена в установленому порядку, та виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію всього поголів'я великої рогатої худоби;

2) фізичними особами - реєстр реалізованого фізичною особою молока, виданий переробними підприємствами на продане їм для переробки молоко. При цьому щокварталу подається довідка, видана сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, про наявність корів та копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а також копії паспорта особи, довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

11. Документи, подані для отримання дотації за молоко до 30 листопада поточного року, приймаються в порядку черговості їх подання з урахуванням минулих місяців поточного року, а ті, що подані з 1 до 31 грудня поточного року, - до 1 лютого наступного року.

Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську діяльність з виробництва молока не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи за місцем провадження такої діяльності.

Форми реєстру приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами на продане їм для переробки молоко, та реєстру реалізованого фізичною особою молока затверджуються Міністерством аграрної політики та продовольства.

12. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку:

визначають протягом двох банківських днів після надходження документів обсяги бюджетної дотації за молоко і складають відомість за формою, затвердженою Міністерством аграрної політики та продовольства;

подають відповідним органам Державної казначейської служби зазначену відомість та платіжні доручення для перерахування дотації на поточні рахунки виробників молока, відкриті в банках, для бюджетних установ - на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.

13. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають і подають щомісяця до 15 числа зведені відомості про обсяги нарахованої дотації за молоко Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, які протягом трьох робочих днів узагальнюють їх і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію за встановленою ним формою.

Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації подає зазначені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства.

14. Міністерство аграрної політики та продовольства:

затверджує на підставі поданих відповідно до пункту 13 цього Порядку відомостей протягом семи робочих днів пропорційно сумам нарахованої дотації за молоко та в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, які здійснюють у триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами;

подає Державній казначейській службі протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

15. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення розподілених обсягів дотації за молоко затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів і передають їх відповідним органам Державної казначейської служби.

Переробні підприємства подають щомісяця до 5 числа (станом на 1 число) реєстри, зазначені у пункті 10 цього Порядку, управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

16. Тваринницька дотація надається сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам за вирощені і продані, в тому числі через товарні біржі та аукціони, на забій і переробку переробним підприємствам молодняк великої рогатої худоби та свині (крім свиноматок і кнурів).

17. Для надання тваринницької дотації прийнята жива маса однієї тварини становить:

1) молодняку великої рогатої худоби:

не менш як 390 кілограмів - для сільськогосподарських підприємств;

не менш як 330 кілограмів - для фізичних осіб;

2) свиней (крім свиноматок і кнурів):

від 95 до 130 кілограмів - для сільськогосподарських підприємств;

від 95 до 200 кілограмів - для фізичних осіб.

18. Тваринницька дотація надається за 1 кілограм прийнятої живої ваги у разі вирощування тварин не менш як протягом трьох місяців до моменту продажу на забій.

Молодняк великої рогатої худоби та свині на момент реалізації на переробне підприємство повинні бути ідентифіковані та зареєстровані в установленому порядку.

19. Документами, що дають право на отримання тваринницької дотації, є приймальні квитанції (форми ПК-1 і ПК-2 або ПК-1 УКС і ПК-2 УКС), видані переробними підприємствами на продані для забою тварини.

20. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених в зазначених у пункті 19 цього Порядку документах, покладається на переробні підприємства.

21. Для отримання тваринницької дотації управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій щомісяця подаються:

1) сільськогосподарськими підприємствами - реєстр приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами на продані для забою тварини (форми ПК-1 або ПК-1 УКС), та по одному примірнику таких квитанцій, копія довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчена в установленому порядку, а також виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію вирощеної, проданої та забитої великої рогатої худоби, та відомість з даними про переміщення поголів'я свиней;

2) фізичні особи - по одному примірнику приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами на продані для забою тварини (форми ПК-2 або ПК-2 УКС); довідка про вирощене поголів'я великої рогатої худоби, свиней, видана сільською, селищною, міською чи районною в місті радою, в якій зазначається ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта великої рогатої худоби і ветеринарної картки до такого паспорта; відомість з даними про переміщення поголів'я свиней; копії паспорта особи, довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

22. Форма реєстру приймальних квитанцій, виданих переробними підприємствами на продані для забою тварини, затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства.

Переробні підприємства подають щомісяця такі реєстри управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.

23. Документи, подані для отримання тваринницької дотації до 30 листопада поточного року, приймаються в порядку черговості їх подання з урахуванням минулих місяців поточного року, а ті, що подані з 1 грудня по 31 грудня поточного року, - до 1 лютого наступного року.

Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську діяльність з вирощування і відгодівлі худоби не за місцем їх державної реєстрації, подають зазначені документи за місцем провадження такої діяльності.

24. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів, зазначених у пункті 21 цього Порядку:

визначають протягом двох банківських днів після надходження документів обсяги тваринницької дотації і складають відомість за формою, затвердженою Міністерством аграрної політики та продовольства;

подають відповідним органам Державної казначейської служби зазначену відомість і платіжні доручення для перерахування дотації на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб, відкриті в банках, для бюджетних установ - на рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби.

25. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій складають і подають щомісяця до 15 числа зведені відомості про обсяги нарахованої тваринницької дотації Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, які протягом трьох робочих днів узагальнюють і подають Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію за встановленою ним формою.

Управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації подає зазначені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства.

26. Міністерство аграрної політики та продовольства:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 25 цього Порядку інформації протягом семи робочих днів пропорційно сумам нарахованої тваринницької дотації та в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, які здійснюють в триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами;

подає Державній казначейській службі протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

27. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення розподілених обсягів тваринницької дотації затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів і передають їх відповідним органам Державної казначейської служби.

28. Відшкодування здійснюється у межах перерахованих бюджетних коштів за закуплену фізичною особою у поточному році для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання в особистому селянському господарстві не менш як трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів.

У разі відчуження зазначеної установки чи її передачі у користування іншим особам до закінчення експлуатаційного строку отримані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.

Фізична особа має право на відшкодування один раз на період експлуатаційного строку такої установки. Витрати із закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої не відшкодовуються.

29. Для прийняття рішення щодо відшкодування управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких включаються в обов'язковому порядку представники органів фінансової інспекції. Положення про комісію затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства.

Комісії очолюють начальники зазначених управлінь.

30. Для відшкодування фізичні особи щомісяця до 1 числа подають управлінням агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій:

довідку, видану сільською, селищною, міською чи районною у місті радою, про кількість корів;

копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;

копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).

Зазначені документи розглядаються комісією в порядку черговості їх подання.

Комісія щомісяця до 10 числа на підставі документів, поданих згідно з пунктом 30 цього Порядку, визначає кількість установок індивідуального доїння, витрати із закупівлі яких підлягають відшкодуванню, і приймає рішення щодо включення до відповідного реєстру фізичних осіб, які мають право на відшкодування.

31. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій протягом п'яти робочих днів після завершення роботи зазначеної у пункті 29 цього Порядку комісії на підставі реєстру фізичних осіб, які мають право на відшкодування:

складають відомість про суми відшкодування у розрізі фізичних осіб за формою, затвердженою Міністерством аграрної політики та продовольства, і подають її Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій (управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрації - Міністерству аграрної політики та продовольства);

подають органам Державної казначейської служби таку відомість та платіжні доручення для перерахування коштів на поточні рахунки фізичних осіб, відкриті в банках.

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій узагальнюють протягом трьох робочих днів зазначені відомості, готують і подають Міністерству аграрної політики та продовольства зведену відомість про нарахування сум відшкодування за встановленою ним формою.

32. Міністерство аграрної політики та продовольства:

затверджує на підставі поданої відповідно до пункту 31 цього Порядку зведеної відомості протягом семи робочих днів пропорційно сумам відшкодування в межах обсягу відкритих асигнувань розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, які здійснюють в триденний строк після доведення розподілених обсягів розподіл бюджетних коштів між районами;

подає Державній казначейській службі протягом трьох робочих днів після затвердження розподілу бюджетних коштів реєстр змін до розподілу показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі регіонів.

33. Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після доведення розподілених обсягів відшкодування затверджують кошториси та плани асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам Державної казначейської служби.

34. Управління агропромислового розвитку районних і управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій за участю органів Державної ветеринарної та фітосанітарної служби здійснюють постійний моніторинг дотримання вимог цього Порядку.

35. Цільове та ефективне використання бюджетних коштів забезпечується відповідно до бюджетного законодавства.

36. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають за узагальненими показниками головному розпорядникові щокварталу до 20 числа наступного місяця узагальнені звіти про фактичне використання бюджетних коштів у розрізі напрямів відповідно до паспорта бюджетної програми за формою, затвердженою Міністерством аграрної політики та продовольства.

Головний розпорядник бюджетних коштів до 25 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну звіт про стан виконання показників бюджетної програми разом з висновками, а також пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань.

37. Відкриття рахунків, реєстрація в органах Державної казначейської служби бюджетних зобов'язань та операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
  • Ставки единого социального взноса
  • Ставки единого социального взноса

    Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

  • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
  • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

    ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

  • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
  • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

    Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

  • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
  • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

    Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

  • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
  • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

    1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

  • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
  • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

    І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

  • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
  • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

    Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

  • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
  • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

    Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

  • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
  • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

    ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

  • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
  • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

    Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

  • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III
  • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III

    Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.

  • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
  • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

    Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

Еще из раздела Документы КМУ Еще на тему Налоги и сборы