phone 097-301-74-22

Новости

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ Від 23.03.11 № 8016/7/16-1417
Просмотров всего: 8444
Просмотров сегодня: 1
Опубликовано: 2011-05-21

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ Від 23.03.11 № 8016/7/16-1417

Лист ДПА України від 23.03.11 № 8016/7/16-1417 «Щодо сплати ПДВ переробними підприємствами».

Державні податкові адміністрації в АР Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

 

Щодо сплати ПДВ

переробними підприємствами

Державна податкова адміністрація України направляє для використання в роботі постанову Кабінету Міністрів України від 02.03.11 №246 (далі - Постанова), якою затверджено Порядок нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м'ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати (далі - Порядок).

Зазначена Постанова прийнята Кабінетом Міністрів України відповідно до пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Підпунктом 1 пункту 2 Постанови передбачено, що залишки коштів на небюджетних рахунках переробних підприємств, які були відкриті ними в органах Державної казначейської служби для зарахування сум податку на додану вартість з метою виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними молоко та м'ясо в живій вазі, використовуються до 1 квітня 2011 року для виплати дотацій за молоко та м'ясо в живій вазі, поставлені у 2010 році. Кошти, які після вказаної дати залишаються на небюджетних рахунках переробних підприємств, спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету.

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 Постанови до зарахування на небюджетні рахунки підлягають також суми податку на додану вартість, які визначені до сплати переробними підприємствами у декларації з податку на додану вартість за грудень 2010 року.

В разі, якщо переробними підприємствами не забезпечено перерахування на небюджетні рахунки до 1 квітня 2011 року сум податку на додану вартість, які визначені до сплати у деклараціях з податку на додану вартість за звітні періоди, що передують 2011 року, такі суми податку на додану вартість спрямовуються до спеціального фонду державного бюджету.

Відповідно до пункту 3 Постанови до 15 квітня 2011 року переробні підприємства зобов’язані закрити небюджетні рахунки, а сільськогосподарські підприємства усіх форм власності - рахунки в банках, відкриті для зарахування сум дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі.

У зв’язку з прийняттям Постанови втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від

11.02.10 № 152 «Деякі питання реалізації пункту 11.21 статті 11 Закону України «Про податок на додану вартість» (пункт 4 Постанови).

Порядок нарахування податку на додану вартість, затверджений Постановою, поширюється на операції з реалізації переробними підприємствами молока, молочної сировини та молочної продукції, м'яса і м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно). При цьому, якщо попередній порядок нарахування сум податку на додану вартість стосувався лише операцій з реалізації готової продукції, виробленої із сировини, закупленої безпосередньо у сільськогосподарських товаровиробників, то діючий Порядок поширюється на операції з реалізації будь-якої готової продукції переробними підприємствами, крім виготовленої із продукції переробки тварин, закуплених не у живій вазі. Дія Порядку також не поширюється на операції з переробки сировини на давальницьких умовах.

Переробні підприємства відповідно до пункту 2 Порядку зобов’язані вести окремий податковий та бухгалтерський облік операцій з реалізації молока, молочної сировини та молочної продукції, м'яса і м’ясопродуктів, іншої продукції переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м'ясо-кісткове борошно).

Такі операції відображаються переробним підприємством у податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), форма якої затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 25.01.2011 №41 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість».

У разі якщо товари/послуги, необоротні активи, виготовлені або придбані, використовуються переробним підприємством частково для виготовлення такої готової продукції, а частково для виготовлення інших товарів/послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/послуг, необоротних активів в операціях з виготовлення готової продукції та відповідно в інших операціях.

Указаний розподіл відбувається в тому періоді, в якому здійснювалось відповідне виготовлення та/або придбання, а розподілені суми включаються до значень рядків 8.1, 10.1, 11.1 та довідково відображаються у рядках 8¹, 10¹, 11¹ декларації (переробного підприємства).

Податкова декларація з податку на додану вартість (переробного підприємства), разом з декларацією з податку на додану вартість за іншою діяльністю, подається переробним підприємством до органу державної податкової служби за місцем його реєстрації як платника податку на додану вартість у порядку і в строки, визначені Кодексом.

Сума податку на додану вартість, визначена до сплати у податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства), перераховується до спеціального фонду державного бюджету у строки, встановлені розділом V Кодексу для сплати податку на додану вартість. Від’ємне значення суми податку на додану вартість, визначене в податковій декларації з податку на додану вартість (переробного підприємства) відшкодуванню з бюджету не підлягає та в наступному звітному періоді зменшує суму податку, що спрямовується до спеціального фонду державного бюджету.

Враховуючи вищезазначене Державна податкова адміністрація України зобов’язує забезпечити:

-                              доведення Постанови до відома підпорядкованих органів податкової служби та платників податків (переробних підприємств та сільськогосподарських товаровиробників);

-                              контроль за своєчасним закриттям (не пізніше 15 квітня 2011 року) переробними підприємствами небюджетних рахунків та сільськогосподарськими підприємства усіх форм власності рахунків в банках, відкритих для зарахування сум дотацій за поставлені переробним підприємствам молоко та м'ясо в живій вазі;

-                              сплату до спеціального фонду державного бюджету сум податку на додану вартість які визначені до сплати у деклараціях з податку на додану вартість (переробного підприємства) за звітні періоди, що передують 2011 року та які не перераховані на небюджетні рахунки до 1 квітня 2011 року.

 

Додаткок:

1) постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.11 №246

 

 

Заступник Голови Комісії з проведення

реорганізації ДПА України,

заступник Голови                                                                                                             О.М. Любченко

Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III

  Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

Еще из раздела Документы ГНАУ Еще на тему Налоги и сборы