phone 097-301-74-22

Новости

Лист Міндоходів України від 12.07.2013 № 6817/6/99-99-18-05-01-15
Просмотров всего: 8329
Просмотров сегодня: 2
Опубликовано: 2013-11-17

Лист Міндоходів України від 12.07.2013 № 6817/6/99-99-18-05-01-15

Про взяття на облік

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 12.07.2013 № 6817/6/99-99-18-05-01-15

Про взяття на облік

Міністерство доходів і зборів України розглянуло запит «…» від 17.06.2013 №17/06-2 та повідомляє таке.

Як вбачається із звернення, ТОВ  здійснює оптову торгівлю медичним обладнанням, встановлює, налагоджує продане підприємством обладнання та забезпечує його сервісне обслуговування. Підприємство розміщене у м. Києві та планує створити відділення Сервісної служби у м. Донецьку.

Отже, утворюване відділення буде виконувати частину функцій підприємства і розміщуватись поза місцезнаходженням підприємства. А відтак, таке відділення підпадає під визначення філії підприємства або іншого відокремленого підрозділу, наданих у статті 95 Цивільного кодексу України (далі – Цивільний кодекс ) та статті 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (далі – Закон).

Відкриття юридичною особою філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації.  Відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному Законом (стаття 95 Цивільного кодексу).

В підпункті 14.1.30 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс) зазначено, що поняття «відокремлені підрозділи» вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом України та Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців". Для розділу IV цього Кодексу - у визначенні Господарського кодексу України.

Платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах Міндоходів за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

justify;"> Взяття на облік в органах Міндоходів юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюється незалежно від наявності обов'язку щодо сплати того або іншого податку та збору.

Відповідно до норм статті 64 Податкового кодексу, взяття на облік за основним місцем обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків та зборів в органах Міндоходів здійснюється на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором згідно із Законом, не пізніше наступного робочого дня з дня отримання зазначених відомостей органами Міндоходів. Дані про взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах Міндоходів передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі - ЄДР) у день взяття на облік юридичної особи та відокремленого підрозділу юридичної особи.

Взяття на облік юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників податків і зборів в органах Міндоходів підтверджується випискою з ЄДР, яка надсилається (видається) цим юридичним особам та відокремленим підрозділам юридичних осіб у порядку, встановленому Законом.

Отже, стосовно утворюваного відділення ТОВ має внести відповідні відомості до ЄДР, як про відокремлений підрозділ. Після внесення таких відомостей до ЄДР, відокремлений підрозділ буде взятий на облік у відповідному органі Міндоходів за місцезнаходженням відокремленого підрозділу за принципом «єдиного вікна». Дані про постановку на облік як платника податків будуть зазначені у виписці із ЄДР щодо відокремленого підрозділу.

У зверненні також повідомляється, що податок з доходів фізичних осіб за працівників означеного відділення у м. Донецьку буде перераховувати та утримувати підприємство. Такий порядок може застосовуватись з урахуванням наступного.

Відповідно до статті 168 Податкового кодексу податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України (далі – Бюджетний  кодекс).

Відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу  податок на  доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом –  юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Згідно з підпунктом 168.4.3 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за такий відокремлений підрозділ усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

На обліку в органі Міндоходів  за місцезнаходженням відокремленого підрозділу перебувають відокремлений підрозділ з ознакою того, що обов’язки податкового агента виконує головне підприємство та юридична особа за неосновним місцем обліку.

Водночас зазначаємо, що відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід (підпункт 168.4.7 пункту 168.4 статті 168 Податкового кодексу).

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган Міндоходів за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

Заступник Міністра                                        А.П.Ігнатов

По материалам: minrd.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III

  Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

Еще из раздела Документы ГНАУ Еще на тему Налоги и сборы