phone 097-301-74-22

Новости

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері праці. Проект.
Просмотров всего: 18096
Просмотров сегодня: 3
Опубликовано: 2011-04-10

ЗАКОН УКРАЇНИ Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері праці. Проект.

Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності за правопорушення у сфері законодавства про працю.

Цей   Закон   встановлює   відповідальність  підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності за правопорушення  у  сфері законодавства про працю.

Стаття 1. Відповідальність за правопорушення у сфері законодавства про працю

Підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, фізичні особи - підприємці та інші суб’єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність у вигляді штрафу за такі правопорушення:

 ухилення від оформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи та виплата винагороди за працю без нарахування та сплати внесків та податків -  з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожного неоформленого працівника;

 порушення встановлених термінів виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю,  виплата їх не в повному обсязі -  з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі сто п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів за кожного виявленого працівника відносно якого скоєно порушення.

нарахування та виплату заробітної плати в розмірі, нижчому від установленого законом розміру мінімальної заробітної плати за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці (обсяг робіт) - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі семисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за кожного виявленого працівника відносно якого скоєно порушення.

інші порушення вимог законодавства про працю - з підприємства, установи, організації незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності стягується штраф від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Застосування штрафних санкцій до підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності за порушення у сфері праці здійснюється відповідно до цього Закону.

Власник підприємства, установи, організації має право в регресному порядку стягнути з посадової особи підприємства, установи, організації 50 відсотків від розміру накладених штрафних санкцій.

Сплата штрафів  не   звільняє  підприємство, установу, організацію незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності   від   усунення допущених  порушень, заподіяних внаслідок порушень, передбачених цим Законом.

Стаття 2.

Органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у сфері порушення законодавства про працю

Справи про правопорушення, передбачені цим Законом, розглядаються посадовими особами центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та  його  територіальними  органами. 

Центральний орган виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю здійснює державний  нагляд та контроль  за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (далі – роботодавцями) законодавства про працю.

Стаття 3. Порядок накладення та стягнення штрафів за правопорушення у сфері законодавства про працю

 Підставою для розгляду  справи  про  правопорушення  у  сфері законодавства про працю  є  протокол,  складений посадовою особою  центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та її територіальних органів за результатами перевірки.

 Разом з  протоколом складається припис про усунення допущених порушень.

У п'ятнадцятиденний термін  з  дня  складання  протоколу  про правопорушення питання про накладення штрафу  розглядається посадовою особою територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

 Рішення посадової особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю про  накладення  штрафу оформляється  постановою  про накладення на власника або уповноваженого ним органу              (підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та громадян суб’єктів підприємницької діяльності)  штрафу за правопорушення у сфері законодавства про працю відповідно до цього Закону.

 Постанова про накладення   штрафу   складається   у   трьох примірниках.  Перший  примірник постанови у триденний термін після її прийняття вручається під розписку керівнику або  уповноваженому представнику підприємства чи надсилається поштою,  про що робиться запис  у  справі.  Другий  і  третій  примірники   залишаються в органі виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, який наклав штраф.

Суми  від застосування фінансових санкцій, що накладаються посадовими органами центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю    перераховуються до Державного бюджету України.

Суб‘єкти господарювання повинні сплатити встановлену суму застосованих фінансових санкцій у п'ятнадцятиденний термін з дня отримання рішення про їх застосування.

У разі несплати штрафу у зазначений термін від стягується у судовому порядку.

Прийняте посадовою особою територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю  рішення може бути оскаржено до вищестоящої посадової особи територіального органу або центрального органу виконавчої влади з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Рішення про застосування фінансових санкцій в справах про порушення, передбачені цим Законом, може бути оскаржено в суді.

Стаття 4. Оскарження рішень у справах про правопорушення у сфері законодавства про працю

Рішення у справах про правопорушення у сфері  законодавства про працю, передбачені  цим  Законом,  може  бути оскаржено до суду.   При   цьому  виконання  постанови  про  накладення  штрафу зупиняється   до   прийняття   відповідного   рішення  або  ухвали судом.

Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Наиболее популярные материалы по теме Рынок труда
 • Кем можно работать в Испании?
 • Кем можно работать в Испании?

  В год средняя заработная плата в Испании составляет 21,500 евро с учетом выплаты налогов.

 • Электронные работники: Каких специалистов можно заменить программами
 • Электронные работники: Каких специалистов можно заменить программами

  Незаменимого персонала становится все меньше — гении компьютерных технологий предлагают заменить секретарей, мерчандайзеров, торговых представителей, менеджеров по работе с клиентами и других офисных служащих компьютерными программами. Разработчики обещают высокую производительность труда и неприхотливость электронных работников, а главное — они не будут требовать зарплаты.

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері праці. Проект.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності у сфері праці. Проект.

  Цей Закон встановлює відповідальність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та інших суб’єктів підприємницької діяльності за правопорушення у сфері законодавства про працю.

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю). Проект.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю). Проект.

  І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122): 1) статтю 41 викласти у такій редакції:

 • Сопроводительное письмо в технологиях трудоустройства
 • Сопроводительное письмо в технологиях трудоустройства

  Сопроводительное письмо позволяет выйти за рамки стандартной формы резюме, это хороший способ наладить контакт с работодателем, заинтересовать его и проявить свою индивидуальность

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімальних розмірів оплати праці та гарантій їх забезпечення). Проект.
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо мінімальних розмірів оплати праці та гарантій їх забезпечення). Проект.

  I. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 1.У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

 • В Украине некому работать руками
 • В Украине некому работать руками

  Первый заместитель министра социальной политики Василий Надрага говорит, что в Украине прогнозируется нехватка сотрудников с низкой квалификацией. Больше всего не будет хватать рабочих рук в строительстве.

 • Украина занялась официальным трудоустройством украинцев в России
 • Украина занялась официальным трудоустройством украинцев в России

  Министерство социальной политики Украины и Федеральная миграционная служба России готовы к подписанию меморандума о сотрудничестве в сфере трудовой миграции.

 • Приятно провалиться, или Вредные советы соискателю
 • Приятно провалиться, или Вредные советы соискателю

  Wall Street Journal попросила рекрутеров и экспертов в области найма поделиться самыми ужасными промахами кандидатов.

 • Профиль вместо резюме: соцсети забирают хлеб у кадровых агентств
 • Профиль вместо резюме: соцсети забирают хлеб у кадровых агентств

  Соцсети становятся хранилищем огромных объемов персональной информации

 • В ожидании нового кризиса российские компании готовят списки неустойчивых к стрессу сотрудников
 • В ожидании нового кризиса российские компании готовят списки неустойчивых к стрессу сотрудников

  В преддверии новой волны кризиса московские агентства по тимбилдингу предлагают неуверенным в себе офисам срочно пройти «стресс-тест на устойчивость коллектива»

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 березня 2011 р. № 310
 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 30 березня 2011 р. № 310

  Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298

Еще из раздела Законы, кодексы, проекты Еще на тему Рынок труда