phone 097-301-74-22

Новости

Державна митна служба України Державна податкова адміністрація України НАКАЗ Київ 24.12.2010 № 1535/1027
Просмотров всего: 9830
Просмотров сегодня: 2
Опубликовано: 2011-02-02

Державна митна служба України Державна податкова адміністрація України НАКАЗ Київ 24.12.2010 № 1535/1027

Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), Порядку складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України «19» січня 2011 року за № 78/18816

Відповідно до статті 220 розділу VІ Податкового кодексу України, з урахуванням статті 8 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та пункту 7 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 940,  

 

Н А К А З У Є М О:

 

1. Затвердити форму Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі – Декларація) та Порядок складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (додаються).

2. Державній митній службі України у строк, що не перевищує двох робочих днів з дати прийняття від імпортерів Декларацій, забезпечувати передачу їх копій до Державної податкової адміністрації України із відміткою про дату її прийняття та реєстраційний номер прийнятої Декларації.

3. Департаменту адміністрування митних платежів Державної митної служби України (Зварич В.В.) у встановленому порядку подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

4. Прес-службі Державної митної служби України (Судак С.Д.) поінформувати ЗМІ та громадськість про положення цього наказу.

5. Департаменту масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Державної податкової адміністрації України (Косарчук В.П.) після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податків. 

6. Керівникам митних органів забезпечити інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності про вимоги цього наказу.

7. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 21.11.2003 № 551/786 «Про затвердження форми Декларації про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари, Порядку її складання та внесення Доповнень до Порядку здійснення митними органами контролю за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору, які справляються при ввезенні (пересиланні) товарів та інших предметів на митну територію України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02.12.2003 за № 1108/8429.

8. Установити, що цей наказ набирає чинності через 10 днів після його офіційного опублікування.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О.М. та на заступника Голови Державної

податкової адміністрації України Матвєєва О.В.

 

Голова Державної

митної служби України

 

 

________________І.Г.Калєтнік

Голова Державної

податкової адміністрації України

 

 

________________О.О.Папаіка

 

ПОГОДЖЕНО:

Міністр фінансів України                                                                 Ф.О.Ярошенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної служби

країни, Державної податкової

 адміністрації України

24.12.2010 № 1535/1027

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

«19» січня 2011 року за № 78/18816

 

Порядок

складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію)

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 220 розділу VI Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

1.2. Декларація про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) (далі - Декларація), встановлені виробником або імпортером товарів (продукції), складається виробниками або імпортерами таких підакцизних товарів, на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено адвалорні ставки податку.

1.3. У Декларації повинні міститися відомості про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на всі підакцизні товари (продукцію), що виробляються ним в Україні, або на всі підакцизні товари (продукцію), що імпортуються ним в Україну, і дата, з якої встановлюються максимальні роздрібні ціни.

ІІ. Подання Декларації

2.1. Декларація у формі, затвердженій цим наказом, повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) відповідно до Державної податкової адміністрації України або до Державної митної служби України не пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення та запровадження максимальних роздрібних цін.

2.2. Декларація подається у двох примірниках уповноваженою особою виробника або імпортера підакцизних товарів (продукції), один з яких, засвідчений печаткою Державної податкової адміністрації України або Державної митної служби України, повертається у день її подання виробнику або імпортеру із зазначенням дати прийняття та реєстраційного номера прийнятої Декларації. Для внесення даних до електронної бази максимальних роздрібних цін Декларація подається також на цифровому носії інформації. Електронна форма Декларації оприлюднюється на офіційному сайті Державної податкової адміністрації України.

2.3. Установлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на перелічені у Декларації товари (продукцію) запроваджуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому Декларацію подано до Державної податкової адміністрації України або Державної митної служби України, і діють до їх зміни у порядку, встановленому Кодексом. Встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію) повинні наноситись на споживчу упаковку таких товарів разом з датою їх виробництва.

2.4. У разі потреби у зміні будь-яких відомостей, що містяться у Декларації, поданій їх виробником або імпортером до Державної податкової адміністрації України або Державної митної служби України, виробник або імпортер повинен подати до Державної податкової адміністрації України або Державної митної служби України нову Декларацію.

2.5. Зміна будь-яких відомостей, що містяться у Декларації, поданій їх виробником або імпортером до Державної податкової адміністрації України або Державної митної служби України, може здійснюватися не частіше одного разу на місяць.

2.6. Декларація не приймається у разі:

подання пізніше ніж за п’ять календарних днів до дати встановлення у ній максимальних роздрібних цін;

невідповідності її форми тій, що визначена Державною податковою адміністрацією України та Державною митною службою України.

ІІІ. Порядок заповнення форми Декларації

3.1. У графі 2 „Код товару (продукції) за УКТ ЗЕД” указується код підакцизних товарів (продукції), на які статтею 215 розділу VI Кодексу встановлено адвалорні ставки податку.

3.2. У графі 3 „Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД” вказується назва зазначених підакцизних товарів (продукції) відповідно до встановленого у графі 2 коду товару (продукції).

3.3. У графі 4 „Власна назва підакцизного товару (продукції) з додатковою інформацією щодо характеристик (за наявності)” вказується перелік підакцизних товарів (продукції), що виробляються виробником в Україні або імпортуються імпортером в Україну, за їх власною назвою.

Якщо на підакцизний товар (продукцію) з однією власною назвою і різною додатковою інформацією щодо характеристик встановлено однакову максимальну роздрібну ціну, власна назва такого товару (продукції) та додаткова інформація щодо його характеристик зазначаються в одному рядку.

Якщо на підакцизний товар (продукцію) з однією власною назвою і різною додатковою інформацією щодо характеристик встановлено різні максимальні роздрібні ціни, власна назва такого товару (продукції) та кожна додаткова інформація щодо його характеристик зазначаються в окремому рядку.

3.4. У графі 5 „Одиниця товару (продукції)” вказуються одиниця товару (продукції), на яку встановлено максимальну роздрібну ціну, та кількість продукції в одиниці товару (пачок, упаковок, штук, грам, кг тощо).

3.5. У графі 6 „Максимальна роздрібна ціна одиниці товару (продукції)” зазначаються максимальні роздрібні ціни, установлені виробником або імпортером цих товарів (продукції), на підакцизні товари (продукцію) за їх власною назвою.

 

Начальник Департаменту адміністрування митних платежів Державної митної служби України 

 

Начальник Управління адміністрування акцизним збором Державної податкової адміністрації України 

_______В.В.Зварич

 

_____________Ю.В.Марченко

Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Документы ГНАУ Еще на тему Налоги и сборы