phone 097-301-74-22

Новости

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 993 від 23.12.2010
Просмотров всего: 10572
Просмотров сегодня: 5
Опубликовано: 2011-01-23

НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 993 від 23.12.2010

Про затвердження Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 р. за №1426/18271

Відповідно до положень статті 69 Податкового кодексу України, керуючись статтею 8 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Порядок подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби, що додається.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 № 306 „Про затвердження Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків у фінансових установах”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за № 923/6114 (зі змінами).

 

3. Унести до наказу Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 № 301 „Про затвердження Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 735/7023 (зі змінами), такі зміни:

3.1. У заголовку слова „подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та” виключити.

3.2. Пункт 1 викласти у такій редакції:

„1. Затвердити Порядок заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету (далі – Порядок), що додається”.

 

4. Внести до Порядку подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та заповнення розрахункових документів у разі сплати (стягнення) платежів до бюджету або повернення платежів з бюджету, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.07.2002 № 301, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06.09.2002 за № 735/7023 (зі змінами), такі зміни:

4.1. У заголовку Порядку та відмітці до додатка 4 слова „подання фінансовими установами органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків і зборів (обов'язкових платежів) та” виключити.

4.2. Преамбулу, пункти 1 – 3, 5, 7 – 15, додатки 1 – 3, 5 – 8 до Порядку виключити.

У зв'язку з цим пункти 4, 6 вважати відповідно пунктами 1, 2, а додаток 4 вважати додатком.

4.3. У пункті 1 цифру „4” виключити.

 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

6. Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н.Г.):

6.1 подати наказ до Міністерства

юстиції України для державної реєстрації;

6.2 забезпечити опублікування наказу в установленому порядку.

 

7. Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення процесів оподаткування (Лаба М.С.), Управлінню реєстрації та обліку платників податків (Калєніченко Н.Г.) забезпечити приведення функціонуючого програмного забезпечення у відповідність до цього наказу в порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Любченка О.М.

 

 

Голова                                                                                                                   О.О. Папаіка

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

адміністрації України

23.12.2010 № 993

 

 

ПОРЯДОК

 подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до органів державної податкової служби

 

1. Цей Порядок визначає послідовність дій банків та інших фінансових установ (далі – фінансові установи) при наданні повідомлень про відкриття або закриття рахунків (далі – Повідомлення) платників податків - юридичних осіб, у тому числі відкритих через їх відокремлені підрозділи, та самозайнятих фізичних осіб (далі – Платники податків) до органів державної податкової служби, в яких обліковуються Платники податків, та відкриття або закриття банками власних кореспондентських рахунків, а також форму і зміст повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у фінансових установах, перелік підстав для відмови органів державної податкової служби у взятті рахунків на облік.

2. Національний банк України, банки протягом трьох робочих днів з дня проведення операції відкриття/закриття рахунків Платників податків та відкриття/закриття власних кореспондентських рахунків (включаючи день відкриття/закриття) подають відомості про це в електронному вигляді згідно з додатком 1 засобами електронної пошти Національного банку України (далі – НБУ) на адресу органів державної податкової служби (далі – органи ДПС) в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі з використанням засобів захисту інформації НБУ та надійних засобів електронного цифрового підпису (далі – ЕЦП) з посиленими сертифікатами відкритих ключів відповідно до законодавства.

Органи Державного казначейства України подають Повідомлення у порядку, визначеному для банків, використовуючи засоби, передбачені Порядком взаємодії між органами Державного казначейства України та органами державної податкової служби України в процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями, затвердженим наказом Державного казначейства України, Державної податкової адміністрації України від 25.04.2002 № 74/194, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.05.2002 за № 436/6724.

Іншими фінансовими установами Повідомлення подаються в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ (додаток 1) або у паперовому вигляді (додаток 2) протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття) або надсилаються поштою з повідомленням про вручення на адресу органу ДПС, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів.

У разі неможливості подання з технічних причин Повідомлення в електронному вигляді банками та органами Державного казначейства України таке Повідомлення може бути надано або надіслано поштою з повідомленням про вручення в паперовому вигляді (додаток 2) протягом трьох робочих днів з дня відкриття/закриття рахунку (включаючи день відкриття/закриття) до органу ДПС, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів.

У разі ліквідації банку Повідомлення про закриття рахунків платників податків подає ліквідатор банку.

Якщо ліквідатор банку не має доступу до електронної пошти НБУ, то Повідомлення про закриття рахунків платників податків подається ліквідатором у паперовому вигляді (додаток 2) протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття) особисто або надсилається поштою з повідомленням про вручення на адресу відповідного органу ДПС, у якому Платник податків обліковується як платник податків і зборів. Повідомлення засвідчується печаткою банку (ліквідатора) та підписом ліквідатора.

3. Адреси електронної пошти органів ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для передання інформації наведено в додатку 3.

4. Органи ДПС мають перевіряти інформацію про відкриття/закриття рахунків Платників податків, отриману від фінансових установ, на відповідність існуючій інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр), у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ), у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (далі – ДРФО) та у базах даних органів ДПС.

5. Контроль за зберіганням та нерозголошенням інформації про відкриття або закриття рахунків Платників податків в обчислювальних мережах державної податкової служби покладається на органи ДПС згідно з чинним законодавством.

6. Передача інформації від органів ДПС в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі до органів ДПС районного рівня здійснюється за допомогою корпоративної електронної пошти органів ДПС з використанням захищеного відповідно до законодавства каналу зв’язку.

7. Орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання електронного Повідомлення надсилає в електронному вигляді засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту інформації НБУ до фінансової установи файл-відповідь щодо взяття рахунку на облік, структура якого визначається згідно з додатком 1.

У разі надходження від фінансової установи Повідомлення у паперовому вигляді орган ДПС протягом трьох робочих днів з дня отримання Повідомлення надсилає до фінансової установи, в якій відкрито рахунок Платнику податків, корінець Повідомлення (додаток 2) з відміткою про взяття рахунку на облік або повідомлення органу ДПС про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків за формою № П2 (додаток 4) із зазначенням причини відмови.

8. Датою початку видаткових операцій за рахунком Платника податків (крім банку) у фінансовій установі є дата однієї з подій, що настала першою: отримання фінансовою установою файла-відповіді з відміткою про взяття рахунку на облік в органі ДПС або реєстрації отримання фінансовою установою корінця Повідомлення з відміткою про взяття рахунку на облік в органі ДПС.

9. Підставою для відмови в узятті органом ДПС рахунку на облік є:

відсутність Платника податків на обліку в органі ДПС;

наявність у Єдиному державному реєстрі запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

наявність у Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням або запису про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про відкриття такого рахунку іншому платнику податків або зазначеному платнику податків, але з іншою датою операції;

наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про такий рахунок, яка збігається з реквізитами, що надійшли від фінансової установи в Повідомленні про відкриття рахунку;

наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про видачу Платнику податків, щодо якого надійшла інформація про відкриття рахунку, довідки про відсутність заборгованості по податках та зборах, яка видається Платнику податків за умови закриття всіх рахунків для закінчення процедури державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;

наявність судового рішення щодо заборони взяття рахунків на облік в органах ДПС;

наявність у Єдиному банку даних про платників податків – юридичних осіб або Реєстрі самозайнятих осіб інформації про закриття такого рахунку (крім рахунків, які відкриваються в органах Державного казначейства України);

невідповідність інформації щодо податкового номера або серії та номера паспорта фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган ДПС і має відмітку у паспорті, найменування (прізвища, імені, по батькові), податкової адреси платника податків, поданої у Повідомленні, цим відомостям ДРФО, Єдиного державного реєстру та Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осіб.

Якщо Повідомлення надається в електронному вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку на облік файл-відповідь повинен містити підставу відмови.

Якщо Повідомлення надається в паперовому вигляді, то у разі відмови в узятті рахунку на облік до фінансової установи, у якій відкрито рахунок Платника податків, надсилається повідомлення органу ДПС про відмову в узятті на облік рахунку Платника податків за формою № П2 (додаток 4) із зазначенням причини відмови.

10. Відомості про всі отримані або відправлені Повідомлення відповідними підрозділами органу ДПС заносяться до електронного журналу реєстрації Повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах за формою № П3 (додаток 5). Корінці Повідомлень зберігаються в реєстраційній частині облікової справи Платника податків.

11. Повідомлення про відкриття кожного рахунку Платника податків, яке надійшло до органу ДПС в електронному вигляді, роздруковується, засвідчується підписом відповідальної особи підрозділу обліку платників податків та долучається до реєстраційної частини облікової справи Платника податків.

Форма паперової копії електронного Повідомлення щодо відкриття рахунку у фінансовій установі наведена в додатку 6.

12. Відомості щодо взяття на облік кожного рахунку, які надані файлом-відповіддю в електронному вигляді, та закриття кожного рахунку, які формуються відповідно до отриманої квитанції, фінансовою установою роздруковуються, засвідчуються підписом відповідальної особи установи та долучаються до справи клієнта (документів, на підставі яких здійснювалось відкриття рахунку клієнта).

Форма паперової копії електронного файла-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків в органі ДПС наведена в додатку 7.

 

 

Начальник Управління реєстрації та

обліку платників податків                                                                             Н. Г. Калєніченко

 

Завантажити Додатки:  Додаток 1

Додатки 2, 4, 5, 6, 7

Додаток 3

Источник: sta.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Документы ГНАУ Еще на тему Налоги и сборы