phone 097-301-74-22

Новости

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 13 жовтня 1998 року N 476
Просмотров всего: 11230
Просмотров сегодня: 2
Опубликовано: 2011-01-15

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 13 жовтня 1998 року N 476

Про затвердження Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його видачі

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 1998 р. за N 688/3128

 Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 року N 555

 Витяг

 

На виконання статті 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядок його видачі, що додаються.

 

<…>

 

 

 

 

Голова

 

М.Я. Азаров

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної податкової адміністрації України

від 13 жовтня 1998 р. N 476

(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України

від 12 жовтня 1999 р. N 555)

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

18 жовтня 1999 р. за N 709/4002 

 

 

 

ПОРЯДОК

видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою

 

1. Відповідно до Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" юридична особа - суб'єкт підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в якої за рік середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки якої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 1 млн. гривень, має право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку й звітності.

 

2. Новостворені суб'єкти малого підприємництва, які зареєстровані в установленому порядку та подали до державного податкового органу за місцем їх реєстрації заяву на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, мають право перейти на спрощену систему оподаткування, обліку й звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію.

 

3. Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єкт малого підприємництва - юридична особа подає письмову заяву, згідно з додатком до цього Порядку, до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації не пізніше ніж за 15 днів

до початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови сплати всіх установлених податків та обов'язкових платежів, термін сплати яких настав на дату подання заяви.

 

Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа в заяві обов'язково зазначає, яку ставку єдиного податку ним обрано.

 

Рішення про перехід на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, незалежно від вибраної ставки єдиного податку - 6 чи 10 відсотків, може бути прийняте платником податку не більше одного разу за календарний рік.

 

4. Орган державної податкової служби зобов'язаний протягом десяти робочих днів видати безоплатно Свідоцтво про право сплати єдиного податку або надати письмову мотивовану відмову.

 

5. Свідоцтво, видане суб'єкту малого підприємництва - юридичній особі, не може бути передане іншим юридичним особам.

 

6. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, яка вказана в заяві для отримання Свідоцтва та за недотримання вимог цього Порядку.

 

7. Свідоцтво видається суб'єкту малого підприємництва терміном на один рік і є документом суворої звітності. Орган державної податкової служби, що видає Свідоцтво, реєструє його в журналі обліку видачі свідоцтв, де вказується повна назва й місцезнаходження юридичної особи, номер та серія Свідоцтва, дата його видачі та термін дії.

 

8. Відмову від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності й повернення до раніше встановленої системи оподаткування суб'єкт малого підприємництва може здійснювати з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) в разі подання відповідної заяви до органів державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).

 

9. Після закінчення терміну дії Свідоцтва на право сплати єдиного податку, відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, передбаченої п. 8 цього Порядку, порушення вимог п. 1 цього Порядку, а також у разі ліквідації суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи у встановленому законодавством порядку Свідоцтво підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав.

 

 

 

Начальник Зведеного управління

методології впровадження

нормативно-правових актів

з питань оподаткування 

 

 

 

 

Н. П. Фліссак 

 

 

 

Додаток

до Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою  

 

 

До державної податкової адміністрації (інспекції)

________________________________________________________

(назва органу державної податкової служби)

від ______________________________________________________

(назва суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи)

_________________________________________________________

(місцезнаходження суб'єкта малого підприємництва, номер телефону)

 

 

 

      

 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 

 

ЗАЯВА

про видачу Свідоцтва про право сплати єдиного податку

 

Відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998 року № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 746/99) просимо перевести наше підприємство (установу, організацію)

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

(назва суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи)

на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності з _________ року за ставкою єдиного податку __________ відсотків.

Відомості про розрахункові (поточні) рахунки в установах банків ____________________ 

___________________________________________________________________________. 

(назва та місцезнаходження банку)

Середньооблікова чисельність працюючих на дату подання заяви становить _______ чол.

Обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), майна, основних фондів за рік становить

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ тис. грн., в т. ч. (на дату (сума словами)

подання заяви ________ тис. грн., за решту місяців (місяць) розрахунково, виходячи із середньої місячної фактичної виручки за період, що передує переходу,________ тис. грн.).

Прошу прийняти Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № _______ , видане

___________________________________________________________________________, 

(дата, назва органу державної податкової служби)

(оригінал) разом із засвідченими копіями (кількість, дати засвідчення, назва органу державної податкової служби), що додаються, та скасувати реєстрацію в якості платника ПДВ.*

____________

* Цей абзац заповнюється тільки суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою в разі обрання ставки єдиного податку 10 % за наявності такого Свідоцтва.

 

Керівник суб'єкта малого підприємництва 

____________________________________

(підпис, прізвище, ініціали) 

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 1999 р. за № 709/4002 

 

Корінець свідоцтва

Серія № 000000

(нумерація друкарським способом) 

     

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 

Видано суб'єкту

малого підприємництва ______________________________________________________

(назва суб'єкта малого підприємництва)

___________________________________________________________________________

(його адреса, телефон)

Свідоцтво одержано "___" _______________ ____ року

_____________________ 

(підпис) 

_____________________ 

(прізвище, ініціали) 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної податкової адміністрації України від 13 жовтня 1998 р. № 476

(у редакції наказу Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 р. № 555)

 

Державна податкова адміністрація (інспекція) _____________________________ 

 

Свідоцтво № _____________

про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою

 

серія № 000000 _____________________________________

                 (нумерація друкарським способом) 

"___" _______________ ____ року  

 

 

     

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

 

Свідоцтво про право сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за ставкою єдиного податку __________ відсотків та застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності у _______ році, видане _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(назва суб'єкта малого підприємництва, його адреса, телефон, факс)

 

Голова (начальник) державної

податкової адміністрації (інспекції) 

________________

(підпис) 

____________________

(прізвище, ініціали) 

М. П. 

 

 

 

Источник: sta.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III

  Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

Еще из раздела Документы ГНАУ Еще на тему Налоги и сборы