phone 097-301-74-22

Новости

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 28 лютого 2003 року N 98
Просмотров всего: 10836
Просмотров сегодня: 8
Опубликовано: 2011-01-15

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ від 28 лютого 2003 року N 98

Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядку його складання

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 березня 2003 р. за N 221/7542

 Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Державної податкової адміністрації України  від 27 червня 2003 року N 318,  від 16 лютого 2004 року N 92,  від 20 квітня 2005 року N 145

 Додатково див. лист  Державної податкової адміністрації України  від 6 липня 2005 року N 13384/7/15-1217, оголошення

 ("Офіційний вісник України", N 44, 16 листопада 2005 р.) (Витяг)

 

Керуючись статтею 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (із змінами, унесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99), підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями) та статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити форму Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою та Порядок його складання, що додаються.

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 12 жовтня 1999 року N 553 "Про затвердження форм Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 1999 року за N 708/4001.

 

 

Голова 

 

Ю. Ф. Кравченко 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної податкової адміністрації України

від 28 лютого 2003 р. N 98

 

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

19 березня 2003 р. за N 221/7542 

 

 

ПОРЯДОК

складання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою

 

1. Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (із змінами, унесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99) за результатами господарської діяльності за звітний (податковий) період (квартал) суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи до 20 числа місяця, що наступає за звітним (податковим) періодом подають до органу державної податкової служби розрахунок про сплату єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою

(далі - Розрахунок).

 

Податкова звітність може бути надана податковому органу за добровільним рішенням платника податків в електронній формі за умови дотримання чинного законодавства, що регулює ці питання.

 

(пункт 1 доповнено абзацом другим згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 16.02.2004 р. N 92)

 

2. У рядку 1 "Середньооблікова чисельність працюючих" відображається середньооблікова чисельність працюючих для суб'єктів малого підприємництва, яка визначається за методикою, затвердженою органами статистики, з урахуванням усіх його працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.

 

3. У рядку 2 "Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору" відображається сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва.

 

4. У рядку 3 "Виручка від реалізації основних фондів" відображається виручка, отримана суб'єктом малого підприємництва, у разі здійснення операцій з продажу основних фондів, яка визначається як різниця між сумою, отриманою від реалізації цих фондів, та їх залишковою вартістю на момент продажу.

 

5. У рядку 4 "Усього виручка від реалізації" відображається загальна сума коштів, отримана на розрахунковий рахунок або (та) в касу суб'єкта малого підприємництва з урахуванням коштів, отриманих від реалізації основних фондів.

 

6. У рядку 5 "Сума єдиного податку за ставкою ( )" відображається сума єдиного податку, яку необхідно сплатити не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним (податковим) періодом, за ставкою, самостійно вибраною платником податку, відповідно до чинного законодавства України.

 

(пункт 6 в редакції наказу Державної

 податкової адміністрації України від 20.04.2005 р. N 145)

 

7. У рядку 6 "Внески, нараховані на суму дивідендів" відображається сума внесків, які платник єдиного податку зобов'язаний при виплаті дивідендів нараховувати та сплачувати до бюджету, до якого зараховується єдиний податок, за правилами, установленими підпунктом 7.8.2 пункту 7.8 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із змінами і доповненнями).

 

8. У рядку 7 "Сума самостійно виявлених помилок за результатами минулих податкових періодів" відображається сума заниженого податкового зобов'язання (з позитивним значенням) або сума завищеного податкового зобов'язання (з від'ємним значенням), самостійно нарахована платником єдиного податку у зв'язку з виправленням помилки.

 

(Порядок доповнено новим пунктом 8 згідно з наказом

Державної податкової адміністрації України від 27.06.2003 р. N 318,

у зв'язку з цим пункти 8 - 10 вважати пунктами 9 - 11)

 

9. Пункт 9 виключено

 

(згідно з наказом Державної податкової

 адміністрації України від 20.04.2005 р. N 145,

 у зв'язку з цим пункти 10 - 13 вважати відповідно пунктами 9 - 12)

 

9. У рядку 9 "Податкові зобов'язання до сплати" відображається скоригована (виправлена) сума податкового зобов'язання, яку необхідно сплатити платнику єдиного податку за звітний податковий період з урахуванням суми самостійно виявленої помилки за результатами минулих податкових періодів.

 

(пункт 9 в редакції наказу Державної податкової

 адміністрації України від 27.06.2003 р. N 318)

 

10. У рядку 10 "Сума штрафу, самостійно нарахована у зв'язку з виправленням помилки" відображається сума штрафу, самостійно нарахованого платником єдиного податку, відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (із змінами і доповненнями) (далі - Закон).

 

(Порядок доповнено новим пунктом 10 згідно з наказом

Державної податкової адміністрації України від 27.06.2003 р. N 318,

у зв'язку з цим пункт 11 вважати пунктом 12)

 

11. Показники, відображені у рядках 1 - 9, заповнюються в графах 3 - 6 поквартально із збереженням даних за минулі звітні періоди (квартали). У графі 7 відображається сума показників, зазначених у графах 3 - 6.

 

(Порядок доповнено новим пунктом 11 згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.04.2005 р. N 145,

 у зв'язку з цим пункти 11 - 12 уважати відповідно пунктами 12 - 13)

 

12. У нижній частині Розрахунку за результатами камеральної перевірки службова особа ДПІ (ДПА) робить відмітку про виявлені або невиявлені порушення (помилки) і в разі виявлення порушень складає відповідний акт.

 

(пункт 12 в редакції наказу Державної податкової

адміністрації України від 27.06.2003 р. N 318)

 

13. Якщо платником самостійно виявлені помилки, що містяться у раніше поданому ним Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою, то відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону такий платник має право надати уточнюючий розрахунок за формою, що додається.

 

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо такі уточнені показники зазначаються ним у складі Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

 

Якщо після подачі розрахунку за звітний період платник податків подає новий звітний розрахунок з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання Розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за такий самий звітний період, то штрафи, визначені у пункті 17.2 статті 17 Закону, не застосовуються.

 

(абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом

 Державної податкової адміністрації України від 20.04.2005 р. N 145)

 

(Порядок доповнено пунктом 13 згідно з наказом Державної

 податкової адміністрації України від 27.06.2003 р. N 318) 

 

 

 

Заступник начальника

Головного управління

оподаткування юридичних осіб 

 

 

 

С. В. Чекашкін

Источник: sta.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Документы ГНАУ Еще на тему Налоги и сборы