phone 097-301-74-22

Новости

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 грудня 2010 р. № 1239 Київ
Просмотров всего: 8424
Просмотров сегодня: 2
Опубликовано: 2011-01-10

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 29 грудня 2010 р. № 1239 Київ

Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання майна

Відповідно до пункту 94.7 статті 94 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:  

1. Затвердити форму протоколу про тимчасове затримання майна, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. № 1412 “Про затвердження форми протоколу про тимчасове затримання активів” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 44, ст. 1972).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

  Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

Інд.31

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2010 р. № 1239

000 001*

ПРОТОКОЛ
про тимчасове затримання майна

_________________________
(назва населеного пункту) 

____ __________ 20 __ р. 

_________________________________________________________________________________________

  (найменування посади та звання, прізвище, ім’я та по батькові 
_________________________________________________________________________________________

службової (посадової) особи, яка провела затримання)

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації, де проводиться затримання майна, _________________________________________________________________________________________

 якщо таке затримання здійснюється на їх території)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

згідно з пунктом 94.7 статті 94 Податкового кодексу України за участю понятих  ____________________________________________________________________________________

              (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання та місце перебування)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

оцінювача (у разі потреби) ________________________________________________________________

                                    (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, найменування посади; 

_____________________________________________________________________________________

документи, що підтверджують повноваження)

______________________________________________________________________________________

затримав і вилучив майно ___________________________________________________________________

                                        (прізвище, ім’я, по батькові особи (осіб), у якої (яких)

_____________________________________________________________________________________

вилучається майно, рік та місце народження, місце роботи, найменування посади,

_____________________________________________________________________________________

місце проживання та місце перебування; пред’явлений документ,

____________________________________________________________________________________

що посвідчує особу, його назва, серія, номер і ким виданий (за наявності)

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Перед проведенням опису майна роз’яснено права:

особі (особам), у якої (яких) вилучається майно: знати причини та наслідки тимчасового затримання майна; подавати в порядку, передбаченому законодавством, скарги на дії службової (посадової) особи, яка проводить затримання; давати пояснення, робити заяви, подавати щодо змісту протоколу

зауваження, які підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього; особисто ознайомитися з протоколом та підписати його; бути присутнім (присутніми) при всіх діях службових (посадових) осіб, пов’язаних із затриманням та вилученням майна;

понятим: знати, для участі у провадженні яких дій їх запрошено; на підставі якої норми закону проводиться затримання майна; подавати зауваження щодо дій, пов’язаних із затриманням майна, що підлягають внесенню до протоколу чи додаються до нього;

оцінювачу (у разі його участі): звертатися із запитаннями, пов’язаними з оцінкою майна, до особи (осіб), у якої (яких) вилучається майно, а також робити заяви щодо їх оцінки.

Особі (особам), у якої (яких) вилучається майно, роз’яснено обов’язок — не перешкоджати виконанню службовими (посадовими) особами обов’язків у процесі затримання і вилучення майна, а понятим та оцінювачу (у разі його участі) — обов’язок засвідчити відповідність записів у протоколі виконаним діям.

 

Опис розпочато о ___ год. ____ хв. 

Закінчено о ____ год. __ хв. 

 

Порядковий номер

Назва та опис майна, його індивідуальні (родові) ознаки

Одиниця виміру

Кількість

Ціна за одиницю вилученого майна, гривень

Загальна вартість вилученого майна, гривень

Особливі примітки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

(у разі наявності додатка
______________________________________________________________________________________

зробити посилання на цей додаток)

Усього описано майна (у тому числі зазначеного у додатку) на суму _________________________________________________________________________________________

(словами)

________

Примітка. У разі потреби опис майна за зазначеною формою викладається в окремому додатку до протоколу, який є невід’ємною частиною протоколу та підписується тими самими особами, які підписують протокол.

 

Причини затримання майна _____________________________________

                                                    (конкретні законодавчі норми, які було порушено)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Порядок збереження затриманого майна та його охорони____________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Пояснення, скарги, заяви та зауваження щодо затримання майна

_________________________________________________________________________________________

                        (зазначити ким, які пояснення, скарги, заяви чи зауваження зроблено;

_________________________________________________________________________________________

                         у разі коли пояснення, скарги, заяви, зауваження додаються 

_________________________________________________________________________________________

                                           до протоколу, зробити відповідну позначку)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Опис майна проведено правильно. Все викладене у протоколі підтверджуємо:

поняті 

________________________

(прізвище, підпис)

 

________________________
(прізвище, підпис)

оцінювач (у разі його участі) 

________________________
(прізвище, підпис)

особа (особи), у якої (яких) вилучено описане майно (у разі присутності)

________________________
(прізвище, підпис)

Службова (посадова) особа, яка склала протокол 

________________________
(прізвище, підпис)

Копію протоколу №_____ та додаток до нього на _____ арк. (за його наявності) отримав(ли)___________

_________________________________________________________________________________________

(дата і підпис)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

* Умовний номер присвоюється бланку протоколу про тимчасове затримання майна, що виготовляється та обліковується згідно з порядком виготовлення номерних бланків, передбачених інструкцією з діловодства відповідного органу.

Источник: kmu.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про державну підтримку малого підприємництва 19 жовтня 2000 року N 2063-III

  Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою якнайшвидшого виходу із економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ в Україні.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

Еще из раздела Документы КМУ Еще на тему Налоги и сборы