phone 097-301-74-22

Новости

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2010 р. № 1240 Київ
Просмотров всего: 8953
Просмотров сегодня: 8
Опубликовано: 2011-01-05

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2010 р. № 1240 Київ

Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними

Відповідно до пункту 197.2 статті 197 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 р. № 772 “Про затвердження Порядку звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з продажу та ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (робіт, послуг), передбачених для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав та представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з особами цього персоналу” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 22, ст. 807);

постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1999 р. № 1415 “Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 р. № 772” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1621). 

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

  Прем’єр-міністр України                                                               М. АЗАРОВ

Інд.27

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. № 1240

ПОРЯДОК
звільнення від обкладення податком на додану вартість
операцій з постачання та ввезення на митну територію України
товарів і послуг, передбачених для власних потреб дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав і
представництв міжнародних організацій в Україні, а також
для використання особами з числа дипломатичного персоналу
дипломатичних місій та членами їх сімей, які проживають разом з ними

1. Цей Порядок визначає процедуру

звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з постачання та ввезення на митну територію України товарів і послуг, передбачених:

1) для власних потреб:

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, які розміщуються на території України, крім консульських установ, очолюваних почесними консульськими посадовими особами;

дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, акредитованих в Україні за сумісництвом;

представництв міжнародних організацій, утворених згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (далі — міжнародні договори України);

2) для використання:

особами з числа дипломатичного персоналу дипломатичних представництв іноземних держав в Україні, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;

консульськими посадовими особами консульських установ іноземних держав в Україні, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно, за винятком консульських посадових осіб зазначених установ, які очолюють почесні консульські посадові особи;

особами з числа дипломатичного персоналу представництв міжнародних організацій в Україні, їх регіональних відділень, які не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;

членами сімей зазначених осіб, якщо вони не є громадянами України і не проживають в Україні постійно.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

дипломатична місія — дипломатичні представництва, консульські установи та представництва міжнародних організацій, зазначені у підпункті 1 пункту 1 цього Порядку;

особи з числа дипломатичного персоналу та члени їх сімей — особи, зазначені у підпункті 2 пункту 1 цього порядку, які акредитовані в Україні та мають дипломатичні або службові картки, видані МЗС, не є громадянами України і не проживають в Україні постійно;

товари і послуги, передбачені для використання особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей, — усі товари вітчизняного, іноземного виробництва і послуги, які ввозяться або постачаються в Україну для задоволення власних потреб (споживання) зазначених осіб та членів їх сімей;

товари і послуги, передбачені для власних потреб дипломатичних місій, — усі товари вітчизняного, іноземного виробництва і послуги, які постачаються або ввозяться в Україну виключно для службового користування та для використання (споживання) під час виконання службових обов’язків, зокрема офіційних прийомів.

3. Звільнення від сплати податку на додану вартість дипломатичних представництв, консульських установ, осіб з числа дипломатичного персоналу дипломатичних місій та членів їх сімей застосовується виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

Для врахування принципу взаємності стосовно кожної окремої держави МЗС щороку до 20 січня повідомляє ДПС про особливості звільнення від сплати податку на додану вартість закордонних дипломатичних установ України, їх працівників та членів сімей таких працівників із зазначенням асортименту, кількості та вартості товарів і послуг, щодо яких встановлено обмеження.

У разі відкриття нової дипломатичної місії на території України МЗС невідкладно надсилає ДПС відповідне повідомлення разом з інформацією, передбаченою абзацом другим цього пункту.

У разі відсутності звільнення від обкладення податком на додану вартість закордонної дипломатичної установи України в іншій державі або відсутності такої установи в іншій державі дія цього Порядку не поширюється на дипломатичні місії такої держави, акредитовані в Україні.

4. Обсяг пільг, що надаються представництвам міжнародних організацій, зокрема їх регіональним відділенням, визначається відповідним міжнародним договором України. У разі відкриття нового представництва міжнародної організації або його регіонального відділення на території України МЗС надсилає ДПС відповідне повідомлення разом з інформацією про пільги, передбачені міжнародним договором України.

5. Глава дипломатичного представництва, особи з числа дипломатичного персоналу такого представництва, а також члени їх сімей, які проживають разом з ними (за умови, що вони не є громадянами України та не проживають в Україні постійно), можуть ввозити в Україну товари, призначені для особистого користування, у тому числі предмети початкового облаштування, та вивозити з України товари, призначені для особистого користування, із звільненням від сплати податку на додану вартість.

Адміністративно-технічні працівники дипломатичного представництва іноземної держави та члени їх сімей, які проживають разом з ними, якщо такі працівники та члени їх сімей не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, можуть ввозити в Україну товари, призначені для початкового облаштування, із звільненням від сплати податку на додану вартість на основі відповідного міжнародного договору України.

Пільги, що надаються особам з числа дипломатичного персоналу дипломатичного представництва, можуть поширюватися на адміністративно-технічних працівників та обслуговуючий персонал такого представництва, а також на членів їх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави, на основі міжнародного договору України.

Консульським посадовим особам, у тому числі главі консульської установи, консульським службовцям та членам їх сімей надаються пільги, передбачені для персоналу дипломатичного представництва.

Пільги, що надаються згідно з цим Порядком відповідному персоналу дипломатичного представництва іноземної держави, можуть поширюватися на працівників обслуговуючого персоналу консульської установи, членів їх сімей, які не є громадянами України та не проживають в Україні постійно, виходячи з принципу взаємності стосовно кожної окремої держави на основі міжнародного договору України.

6. Звільнення від обкладення податком на додану вартість у разі постачання товарів і послуг на митну територію України здійснюється шляхом щомісячного відшкодування сум податку на додану вартість, фактично сплачених у складі вартості дипломатичними місіями, особами з числа дипломатичного персоналу та членами їх сімей під час придбання таких товарів і послуг на митній території України, за винятком операцій, які звільняються від обкладення податком на додану вартість відповідно до пункту 9 цього Порядку.

Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється лише за наявності:

товарних чеків — у разі придбання товарів за готівку;

податкових накладних — у разі придбання товарів за безготівковим рахунком;

податкової накладної та документів, що засвідчують факт надання послуг, — у разі оплати послуг.

7. Відшкодування сум податку на додану вартість щодо товарів і послуг, придбаних дипломатичними місіями для власних потреб, здійснюється з урахуванням принципу взаємності та встановлених обмежень стосовно відповідної закордонної дипломатичної установи України.

Відшкодування сум податку на додану вартість здійснюється лише у разі, коли вартість разової покупки придбаних товарів (наданих послуг) становить не менш як 400 гривень, що підтверджується відповідними документами (незалежно від обмеження, встановленого в іншій державі).

За операціями з надання дипломатичним місіям, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей послуг зв’язку, комунальних послуг (постачання електроенергії, води, газу, опалення) суми податку на додану вартість відшкодовуються без обмеження вартості таких послуг.

8. Сплата податку особою, зазначеною в абзаці третьому підпункту 3 пункту 180.1 статті 180 Податкового кодексу України, здійснюється в митному органі за місцем знаходження такої особи на депозитний рахунок, відкритий митним органам в ГДКС у м. Києві, в установленому Держмитслужбою порядку.

9. Від обкладення податком на додану вартість звільняються виходячи з принципу взаємності операції, пов’язані з:

будівництвом, ремонтом та реконструкцією будинків і приміщень для розміщення дипломатичних представництв, консульських установ та представництв міжнародних організацій, у тому числі резиденції керівників дипломатичних місій;

придбанням чи орендою службових, житлових і нежитлових приміщень для потреб дипломатичних представництв, установ та представництв міжнародних організацій, якщо контракти (договори) укладено від імені дипломатичної місії або держави, яка її направила. При цьому звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій з оренди службових приміщень дипломатичних місій та житлових приміщень керівників дипломатичних представництв і консульських установ здійснюється без додержання принципу взаємності.

10. Суми податку на додану вартість, сплачені у складі вартості послуг, пов’язаних з тимчасовим (на строк до двох місяців) проживанням у готелях, розташованих на території України, осіб з числа дипломатичного персоналу та членів їх сімей, відшкодовуються у строки та за правилами, передбаченими цим Порядком.

11. Підставою для виплати дипломатичній місії, особам з числа дипломатичного персоналу та членам їх сімей щомісячного відшкодування сум податку на додану вартість є документи, зазначені у пункті 6 цього Порядку.

12. Для отримання відшкодування сум податку на додану вартість дипломатичні місії звертаються з письмовою заявою за формою згідно з додатком 1 до органу державної податкової служби за місцезнаходженням.

Заява подається не пізніше 20 числа місяця, що настає за місяцем, в якому були придбані товари (надані послуги). У разі коли до заяви додаються документи, які свідчать про придбання товарів (надання послуг) у попередні періоди, ДПС надсилає відповідний запит до МЗС, який подає інформацію щодо врахування принципу взаємності стосовно кожної окремої держави.

До заяви додаються документи, передбачені пунктом 6 цього Порядку.

Орган державної податкової служби за місцезнаходженням дипломатичної місії приймає до виконання лише ті товарні чеки та податкові накладні, в яких сума податку на додану вартість зазначена окремим рядком.

13. Заява, що надійшла від дипломатичної місії, реєструється в журналі вхідної кореспонденції органу державної податкової служби та спеціальному журналі згідно з додатком 2.

На заяві проставляються номери, під якими її зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції органу державної податкової служби та спеціальному журналі.

14. Орган державної податкової служби проводить протягом 30 календарних днів з дати надходження заяви перевірку поданих документів щодо відповідності вимогам цього Порядку, а також переліку та вартості товарів і послуг, на які встановлені обмеження, на підставі товарних чеків, податкових накладних, транспортних квитків та готельних рахунків і заносить відповідні дані до спеціального журналу для визначення сум податку на додану вартість, що підлягає відшкодуванню.

У разі відсутності зауважень до поданих документів орган державної податкової служби приймає рішення про відшкодування зазначеної суми. При цьому на заяві та в спеціальному журналі зазначається “Підлягає відшкодуванню”.

Орган державної податкової служби зобов’язаний підготувати та подати у п’ятиденний строк після закінчення перевірки висновок щодо відшкодування територіальному органові Державної казначейської служби.

15. Територіальні органи Державної казначейської служби здійснюють бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість за висновками органів державної податкової служби за місцезнаходженням дипломатичної місії шляхом перерахування відповідних грошових сум на банківський рахунок дипломатичної місії протягом періоду, передбаченого пунктом 200.13 статті 200 Податкового кодексу України.

_____________________

 

 

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про відшкодування сум податку на додану
вартість дипломатичним місіям, особам з числа
дипломатичного персоналу та членам їх сімей

_________________________________________________________________________________________

найменування дипломатичної місії

 _________________________________________________________________________________________

Відповідно до пункту 197.2 статті 197 Податкового кодексу України прошу  дозволити  відшкодувати  суму податку на додану вартість, сплачену

_________________________________________________________________________________________

найменування дипломатичної місії, прізвище ім’я та по батькові

_________________________________________________________________________________________

 особи з числа дипломатичного персоналу, члена сім’ї такої особи,

_________________________________________________________________________________________

члени сім’ї та особи з числа персоналу

у складі  вартості  товарів  і  послуг, придбаних у ____________ 20___ р. в розмірі ____________________________ гривень ________________ копійок

(сума цифрами)

_________________________________________________________________________________________

(сума прописом)

_____   __________ 20___ рік.

 (число)    (місяць)

 

Уповноважена особа ___________________      ___________________

                                 (ініціали та прізвище)                  (підпис)

________

Примітка. Податкові накладні та товарні чеки на зазначену в заяві суму для відшкодування додаються.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Відмітка органу державної податкової служби:

підлягає відшкодуванню ________________________________________

                                                            (сума прописом)

 

не підлягає відшкодуванню _____________________________________

                                                        (сума прописом із зазначенням причини)

_________________________________________________________________________________________

Посада

відповідальної особи  ____________________         ____________________
                                   (ініціали та прізвище)                     (підпис)

____________________

 

 

 

Додаток 2
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку заяв про відшкодування сум податку на додану вартість,
сплаченого дипломатичною місією, особами з числа
дипломатичного персоналу та членами їх сімей за товари і послуги

 

Дата реєстрації заяви

Реєстрацій-

ний номер в журналі обліку заяв

Номер подат-

кової наклад-

ної

Номер

електронного

контрольно-касового апарату та товарного чека

Загальна вартість придбаних товарів і послуг, гривень

Сума податку на додану вартість, виділена окремим

порядком, гривень

Сума податку на додану вартість, що підлягає відшкодуван-

ню

Примітка 

 

_________________________

Источник: kmu.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Документы КМУ Еще на тему Налоги и сборы