phone 097-301-74-22

Новости

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2010 р. № 1233 Київ
Просмотров всего: 11007
Просмотров сегодня: 3
Опубликовано: 2011-01-05

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2010 р. № 1233 Київ

Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг

Відповідно до пункту 30.6 статті 30 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, що додається.

2. Державній податковій службі забезпечити облік сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, за операціями, що здійснюються на митній території України.

3. Державній митній службі забезпечити облік сум податків та зборів, не сплачених суб’єктами господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України.

4. Державній податковій службі та Державній митній службі привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

5. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

  Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

Інд.34

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. № 1233

ПОРЯДОК

обліку сум податків та зборів,
не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету
у зв’язку з отриманням податкових пільг

1. Цей Порядок є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до Податкового кодексу України не сплачують податки та збори до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг.

2. Суб’єкт господарювання, що не сплачує податки та збори у зв'язку з отриманням податкових пільг, веде облік сум таких пільг та складає звіт про суми податкових пільг (далі — звіт) за формою згідно з додатком.

3. Звіт подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

4. У звіті зазначається:

у графах “Код податку, збору” та “Найменування податку, збору” — код та найменування податку та збору відповідно до бюджетної класифікації;

у графах “Код пільги згідно з довідником пільг” та “Найменування податкової пільги ” — код та найменування податкової пільги за кожним видом податкових пільг відповідно до довідника

пільг, форма та порядок ведення якого затверджуються Державною податковою службою;

у підграфі “усього” графи “Сума податкових пільг” — обсяг пільг за платежами, що здійснені до зведеного бюджету;

у підграфі “в тому числі з державного бюджету” графи “Сума податкових пільг” — обсяг пільг за платежами, що здійснені до державного бюджету;

у підграфах “дата початку” та “дата закінчення” графи “Строк користування податковими пільгами у звітному періоді” — число, місяць, рік. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду і продовжується після його закінчення, такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду;

у підграфах “усього” та “у тому числі з державного бюджету” графи “Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням” — обсяг пільг за платежами відповідно до довідника пільг у разі цільового використання податкових пільг.

5. Державна податкова служба та Державна митна служба готують зведену інформацію про суми податкових пільг суб’єктів господарювання, визначають обсяг втрати доходів бюджету внаслідок надання таких пільг.

6. Органи державної податкової служби забезпечують облік сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг.

7. Облік податкових пільг ведеться органами державної податкової служби на підставі звіту.

8. Податкові пільги визначаються за операціями з постачання товарів та/або послуг, що є об’єктами обкладення податком на додану вартість і відповідно до Податкового кодексу України та міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України, звільнені від оподаткування або оподатковуються за нульовою ставкою, а також тих, до яких застосовані спеціальні режими оподаткування в галузі сільського господарства.

9. Суми податків та зборів, не сплачені суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, розраховуються таким суб’єктом у порядку, встановленому Державною податковою службою за погодженням з Мінфіном.

 

_____________________

 

 

Додаток
до Порядку

ЗВІТ
про суми податкових пільг

 

 

1.

Звітний податковий період

 

 

 

 

 

рік

квартал

 

2.

Повне найменування суб’єкта господарювання

 

 

 

 

 

 

 

3.

Код суб’єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер його картки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

Місцезнаходження суб’єкта господарювання

 

 

 

поштовий індекс

 

 

 

 

 

телефон*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мобільний телефон *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телефакс*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

адреса електронної пошти*

 

5.

До державної податкової служби в ___________________________

* Заповнюється за бажанням.

 

 

Код податку, збору

Найменування податку, збору

Код пільги згідно з довідником пільг

Найменування податкової пільги

Сума податкових пільг,

гривень

Строк користування податковими пільгами у звітному періоді

Сума податкових пільг, що використана за цільовим призначенням, гривень

усього

у тому числі   з державного бюджету

дата початку

дата закінчення

усього

у тому числі   з державного бюджету
 

 

Дата заповнення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства або

уповноважена ним особа,

реєстраційний номер облікової картки  ___________________                  _________________________
                                                                 (підпис)                                      (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МП

Головний бухгалтер,

реєстраційний номер облікової картки                                                  __________________    _________________________
                                                                                                                   (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________

Ця частина розрахунку заповнюється службовими особами державної податкової служби.

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази звітності ___  __________________ 20__ року

 

_____________________

Источник: kmu.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Документы КМУ Еще на тему Налоги и сборы