phone 097-301-74-22

Новости

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2010 р. № 1231 Київ
Просмотров всего: 8244
Просмотров сегодня: 2
Опубликовано: 2011-01-05

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 27 грудня 2010 р. № 1231 Київ

Про затвердження Порядку списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством

Відповідно до статей 67 і 97 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок списання непогашених грошових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р. № 1056 “Про затвердження Порядку списання непогашених податкових зобов’язань або податкового боргу після ліквідації платника податків” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 31, ст. 1464);

пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2002 р. № 1854 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 51, ст. 2290).

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2011 року.

  Прем’єр-міністр України                                                                    М. АЗАРОВ

--> class="a0">Інд.34

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2010 р. № 1231

ПОРЯДОК
списання непогашених грошових зобов’язань
або податкового боргу після ліквідації платника
 податків, не пов’язаної з банкрутством

1. Грошові зобов’язання або податковий борг, у тому числі пеня за порушення строків розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, штрафи за порушення вимог валютного законодавства, а також реструктуризований, розстрочений або відстрочений податковий борг (у тому числі нараховані на такий податковий борг відсотки), що після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством, залишилися непогашеними у зв’язку з недостатністю майна платника податків або майна засновників чи учасників, якщо вони несуть повну або додаткову відповідальність за зобов’язаннями платника податків згідно із законодавством, а в разі ліквідації філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу юридичної особи — їх майна та майна юридичної особи незалежно від того, чи є вона платником податку, збору, стосовно якого виникло грошове зобов’язання або виник податковий борг таких філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу, вважаються безнадійним боргом і підлягають списанню відповідно до цього Порядку.

Дія цього Порядку поширюється також на непогашені грошові зобов’язання або податковий борг фізичної особи — платника податків, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою

чи визнана недієздатною, крім випадків, коли з’являються інші особи, що вступають у права спадщини, незалежно від часу набуття таких прав.

2. Безнадійний податковий борг підлягає списанню за рішенням керівника (заступника керівника) органу державної податкової служби, оформленого згідно з додатком, яке приймається на підставі одного з таких документів:

витяг або довідка державного реєстратора про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які підтверджують внесення запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи шляхом її ліквідації;

повідомлення державного органу реєстрації актів цивільного стану про смерть фізичної особи (платника податків);

рішення суду про визнання фізичної особи (платника податків) безвісно відсутньою або померлою чи недієздатною.

3. У разі коли контролюючий орган не є органом державної податкової служби, рішення про списання податкового боргу приймається органом державної податкової служби за зверненням контролюючого органу, яке подається разом з одним із документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку.

4. Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається у двох примірниках, один з яких передається органу державної податкової служби, другий — контролюючому органу. У разі коли контролюючий орган є органом державної податкової служби, рішення складається в одному примірнику.

5. Податкові повідомлення — рішення або податкові вимоги вважаються відкликаними у день прийняття органом державної податкової служби рішення про списання безнадійного податкового боргу в повному обсязі.

6. Сума безнадійного податкового боргу платника податків визначається контролюючими органами за даними автоматизованої інформаційної облікової системи органу державної податкової служби на день прийняття рішення про списання такого боргу.

7. Відомості про прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу вносяться до автоматизованої інформаційної облікової системи органу державної податкової служби із зазначенням дати прийняття такого рішення.

_____________________

 

Додаток
до Порядку

Відбиток штампу

контролюючого органу

 

РІШЕННЯ №
від _________________ року
про списання безнадійного податкового боргу

Я, _______________________________________________________________
(посада, прізвище, ініціали)

на підставі статей 67 та 97 Податкового кодексу України та відповідно до рішення __________________________________________________________________________________
                                    (найменування органу державної податкової служби)

___________________________ від “___”____________ ____ року № _____

вирішив списати безнадійний податковий борг ________________________

(ідентифікаційний код та

_________________________________________________________________найменування — для юридичних осіб; реєстраційний номер облікової картки платника податків або _________________________________________________________________
серія і номер паспорта, прізвище та ініціали — для фізичних осіб)

за такими податками, зборами:

Найменування податку, збору

Код бюджетної класифікації

Безнадійний податковий борг, який підлягає списанню, гривень

усього

у тому числі

податкові зобов’язання

пеня

штрафні (фінансові) санкції

плата (відсотки) за податковий кредит

 

МП

Керівник контролюючого органу 

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

Источник: kmu.gov.ua
Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Документы КМУ Еще на тему Налоги и сборы