phone 097-301-74-22

Новости

Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування
Просмотров всего: 12500
Просмотров сегодня: 3
Опубликовано: 2013-02-09

Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ від 14.01.2013 №12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
31 січня 2013 р. за N 199/22731

Про затвердження Порядку ведення реєстру, форм реєстраційної заяви, заяви про анулювання реєстрації та свідоцтва про реєстрацію суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

З метою забезпечення реалізації вимог Закону України від 05 липня 2012 року N 5091-VI "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ведення реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, що додається.

2. Затвердити такі, що додаються:

форму реєстраційної заяви суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування;

форму свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування;

форму заяви про анулювання реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування.

3. Рекомендувати суб'єктам індустрії програмної продукції, які подали до набрання чинності цим наказом реєстраційні заяви для отримання Свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, подати такі заяви за затвердженою цим наказом формою.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Павелко Л. Г.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І. та заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А. П.

 

Міністр

Ю.

Колобов

ПОГОДЖЕНО:

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

А. В. Головач

Голова Державної служби
України з питань регуляторної
політики та розвитку підприємництва

М. Ю. Бродський

В. о. Голови Державного агентства
з питань науки, інновацій та
інформатизації України

Б. В. Гриньов

 

 

 

Порядок
ведення реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Цим Порядком встановлюється механізм включення суб'єктів індустрії програмної продукції (далі - суб'єкт ІПП) до реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, порядок ведення цього реєстру, виключення з нього суб'єктів ІПП та зразок форми цього реєстру, а також зразок форм книги обліку реєстрації суб'єктів ІПП, рішення про анулювання свідоцтва про реєстрацію суб'єкта ІПП та книги обліку анулювання реєстрації суб'єктів ІПП.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях.

заява про анулювання реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування (форма N 3-ІТ) (далі - Заява про анулювання реєстрації) - документ встановленої форми, що подається суб'єктом ІПП згідно з цим Порядком для анулювання свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, та виключення із Реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування;

книга обліку реєстрації суб'єктів індустрії програмної продукції як суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування (форма N 4-ІТ) (далі - Книга обліку свідоцтв) (додаток 1), - документ, що містить інформацію про подані реєстраційні заяви суб'єктами ІПП та результати їх розгляду органами державної податкової служби, а також про видані суб'єктам ІПП свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування;

книга обліку анулювання реєстрації суб'єктів індустрії програмної продукції як суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування (форма N 5-ІТ) (далі - Книга обліку анулювання реєстрації) (додаток 2), - документ, що містить інформацію про подані суб'єктами ІПП заяви про анулювання реєстрації та результати їх розгляду, а також прийняті органом державної податкової служби рішення про анулювання реєстрації;

програмна продукція - це:

1) результат комп'ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та/або навчальної комп'ютерної програм (їх компонентів), а також інтернет-сайтів та/або онлайн-сервісів;

2) криптографічні засоби захисту інформації;

рішення про анулювання реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування (форма N 6-ІТ) (далі - рішення про анулювання реєстрації), - документ, що приймається органом державної податкової служби та згідно з яким анулюється свідоцтво про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, та здійснюється його виключення з Реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку;

реєстраційна заява суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування (форма N 1-ІТ) (далі - Реєстраційна заява), - документ встановленої форми, що подається суб'єктом ІПП до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням для отримання свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, включення до реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, заміни свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, чи внесення змін до реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування;

реєстр суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування (форма N 7-ІТ) (далі - Реєстр), - сукупність інформації про суб'єктів ІПП, які мають право на застосування особливостей оподаткування, що ведеться центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику (далі - Державна податкова служба України), за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;

свідоцтво про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування (форма N 2-ІТ) (далі - Свідоцтво), - документ встановленої форми, що видається суб'єкту ІПП органом державної податкової служби на підтвердження факту його реєстрації та включення до Реєстру.

Інші терміни вживаються в цьому Порядку у значенні, наведеному в Кодексі.

1.3. Суб'єктом ІПП вважається юридична особа - суб'єкт господарювання, який протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідає таким критеріям:

питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, становить не менше 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року;

у суб'єкта відсутній податковий борг;

щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

1.4. Суб'єкт ІПП має право застосовувати особливості оподаткування з першого числа місяця календарного кварталу, що настає за місяцем, в якому такого суб'єкта було включено до Реєстру.

Орган державної податкової служби включає суб'єкта ІПП до Реєстру, вносить зміни до Реєстру, видає Свідоцтва, проводить заміну Свідоцтв на підставі відповідної заяви та документів, що подаються заявниками згідно з вимогами цього Порядку.

1.5. Державна податкова служба України створює, веде та оновлює Реєстр в електронній формі та щомісяця до 10 числа оприлюднює його на офіційному веб-сайті ДПС України (www.sts.gov.ua).

II. Порядок включення до Реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

2.1. Для отримання Свідоцтва суб'єкт ІПП подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням Реєстраційну заяву з позначкою "Реєстрація".

Реєстраційна заява подається керівником або представником суб'єкта ІПП (з документальним підтвердженням особи та повноважень) до відповідного органу державної податкової служби не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку звітного (податкового) кварталу, з якого зазначений суб'єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування.

У реєстраційній заяві зазначаються підстави для реєстрації суб'єкта як суб'єкта ІПП.

З метою визначення наявності права суб'єкта ІПП на застосування особливостей оподаткування у Реєстраційній заяві зазначаються види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції згідно з підпунктом 1.6 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу із зазначенням відповідних кодів видів економічної діяльності на основі Національного класифікатора України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (із змінами) (далі - КВЕД-2010).

Дані Реєстраційної заяви мають бути достовірними та відповідати даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр).

2.2. Суб'єкт ІПП разом з Реєстраційною заявою подає фінансову звітність, копії первинних документів (засвідчені підписом платника податку або його посадовою особою та скріплені печаткою (у разі її наявності) чи в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб, якщо такі документи створюються ним в електронній формі), що підтверджують право на використання особливостей оподаткування.

2.3. Для новоутворених суб'єктів ІПП, які здійснюють діяльність протягом не менше двох повних звітних (податкових) кварталів до дня подання Реєстраційної заяви, дозволяється при визначенні відповідності такого суб'єкта критеріям, встановленим у пункті 1.3 розділу I цього Порядку, застосовувати показники господарської діяльності за період фактичної діяльності суб'єкта та за умови дотримання всіх зазначених критеріїв у фактичній кількості звітних (податкових) кварталів.

Після закінчення двох повних звітних (податкових) кварталів з дня реєстрації новоутвореного суб'єкта ІПП орган державної податкової служби проводить документальну позапланову невиїзну перевірку платника щодо відповідності його діяльності критеріям, встановленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку.

2.4. Не вважаються новоутвореними суб'єкти господарювання, які утворені після набрання чинності Законом України від 05 липня 2012 року N 5091-VI "Про внесення змін до розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції" шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення), приватизації та корпоратизації.

2.5. Суб'єкт ІПП, утворений шляхом реорганізації, приватизації та корпоратизації, реєструється та включається до Реєстру як новий суб'єкт у загальному порядку, визначеному Кодексом та цим Порядком, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов'язки зі сплати податків у зв'язку з розподілом податкових зобов'язань чи податкового боргу, а також якщо попередники такої особи були включені до Реєстру.

2.6. Для підтвердження права суб'єкта ІПП на застосування особливостей оподаткування орган державної податкової служби має право провести документальну позапланову невиїзну перевірку платника для встановлення достовірності поданих платником документів. Така перевірка може бути проведена протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання Реєстраційної заяви.

2.7. Орган державної податкової служби мотивовано відмовляє суб'єкту ІПП в реєстрації його як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, якщо:

за результатами розгляду Реєстраційної заяви, поданих документів або проведеної документальної позапланової невиїзної перевірки встановлено, що зазначений суб'єкт не відповідає критеріям, встановленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку;

суб'єкт ІПП був виключений з Реєстру у зв'язку з невідповідністю критеріям, встановленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, і пройшло менше чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів, наступних за звітним (податковим) кварталом, у якому була допущена така невідповідність;

дані про види економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, зазначені у Реєстраційній заяві, не відповідають підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу або відповідні коди видів економічної діяльності за КВЕД-2010 не внесено до Єдиного державного реєстру;

Реєстраційна заява не підписана або не скріплена печаткою суб'єкта ІПП (у разі її наявності), подана з порушенням вимог (крім строку), встановлених пунктом 2.1 цього розділу, дані Реєстраційної заяви не відповідають даним Єдиного державного реєстру, до Реєстраційної заяви не додано або додано не в повному обсязі копії документів згідно з пунктом 2.2 цього розділу;

Реєстраційна заява подана з порушенням строків, встановлених пунктом 2.1 цього розділу;

суб'єктом ІПП не надано документи або відмовлено у наданні документів органу державної податкової служби для проведення документальної позапланової невиїзної перевірки платника (у разі її проведення).

Рішення про відмову суб'єкту ІПП в реєстрації його як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, має бути надіслано платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу, протягом п'ятнадцяти робочих днів, що настають за днем отримання Реєстраційної заяви.

Рішення про відмову в реєстрації не обмежує можливості повторного звернення суб'єкта ІПП до органу державної податкової служби з метою реєстрації як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування.

2.8. У разі відсутності підстав для відмови суб'єкту ІПП в реєстрації як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, орган державної податкової служби зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання Реєстраційної заяви включити такого платника до Реєстру та видати йому або надіслати поштою з повідомленням про вручення Свідоцтво.

Датою включення суб'єкта ІПП до Реєстру є дата внесення відповідного запису до Реєстру, датою реєстрації та датою початку дії Свідоцтва є перше число календарного кварталу, що настає за датою включення до Реєстру.

III. Порядок унесення змін до Реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, та заміни Свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

3.1. У разі виникнення змін у даних, які зазначаються у Свідоцтві, суб'єкт ІПП, який застосовує особливості оподаткування, зобов'язаний протягом тридцяти календарних днів після виникнення змін подати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням Реєстраційну заяву з позначкою "Зміни" у такому самому порядку, як і при реєстрації, та повернути Свідоцтво.

3.2. Орган державної податкової служби розглядає Реєстраційну заяву у такому самому порядку, як і при реєстрації.

3.3. Орган державної податкової служби має право відмовити суб'єкту ІПП, який застосовує особливості оподаткування, у заміні Свідоцтва та внесенні змін до Реєстру за наявності підстав, передбачених пунктом 2.7 розділу II цього Порядку (крім абзацу шостого пункт 2.7 розділу II цього Порядку), або підстав для анулювання реєстрації суб'єкта ІПП як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування.

3.4. Рішення про відмову в заміні Свідоцтва суб'єкту ІПП та внесенні змін до Реєстру має бути надіслано платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу, протягом п'ятнадцяти робочих днів, що настають за днем отримання Реєстраційної заяви.

3.5. Рішення про відмову в заміні Свідоцтва суб'єкту ІПП, який застосовує особливості оподаткування, та внесенні змін до Реєстру не обмежує можливості повторного звернення суб'єкта ІПП до органу державної податкової служби з метою заміни Свідоцтва, за винятком випадків, коли наявні підстави для анулювання реєстрації суб'єкта ІПП як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування.

3.6. У разі відсутності підстав для відмови у заміні Свідоцтва та внесенні змін до Реєстру орган державної податкової служби зобов'язаний протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання Реєстраційної заяви внести стосовно такого платника запис про зміни до Реєстру, анулювати попереднє Свідоцтво та видати йому (або надіслати поштою з повідомленням про вручення) нове Свідоцтво.

Датою внесення змін до Реєстру, датою початку дії нового Свідоцтва та датою анулювання попереднього Свідоцтва є дата внесення відповідного запису до Реєстру. При цьому дата реєстрації має відповідати даті реєстрації, що була зазначена у попередньому Свідоцтві.

3.7. Орган державної податкової служби після звернення заявника проводить заміну Свідоцтва у такому самому порядку, як і у випадках виникнення змін у даних, що вказуються у Свідоцтві, у разі:

1) зміни основного місця обліку суб'єкта ІПП, що застосовує особливості оподаткування;

2) втрати або пошкодження Свідоцтва;

3) встановлення розбіжностей між даними Свідоцтва та Реєстру або невідповідності внесених до Свідоцтва та/або Реєстру даних відомостям Єдиного державного реєстру, наявності неправильних записів або помилок у записах Свідоцтва та/або Реєстру.

IV. Порядок виключення з Реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

4.1. Анулювання реєстрації суб'єкта ІПП здійснюється, якщо зазначений суб'єкт:

1) подає Заяву про анулювання реєстрації суб'єкта ІПП, який застосовує особливості оподаткування;

2) не відповідає критеріям, установленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку;

3) припиняє здійснення видів економічної діяльності, що надавали йому право застосовувати особливості оподаткування, у зв'язку з ліквідацією або реорганізацією.

4.2. Для анулювання реєстрації за ініціативою самого суб'єкта ІПП, який застосовує особливості оподаткування, такий суб'єкт подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням Заяву про анулювання реєстрації та повертає Свідоцтво.

У такому разі орган державної податкової служби протягом трьох робочих днів анулює реєстрацію суб'єкта ІПП шляхом анулювання Свідоцтва та виключення суб'єкта ІПП із Реєстру.

4.3. Анулювання реєстрації суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, може бути здійснене за ініціативою органу державної податкової служби у таких випадках:

4.3.1 якщо суб'єкт не відповідає критеріям, встановленим пунктом 1.3 розділу I цього Порядку, з однієї з таких причин:

питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у підпункті 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, становить менше як 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг;

за даними податкових декларацій протягом хоча б одного з попередніх чотирьох звітних (податкових) кварталів первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта не перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня звітного (податкового) року;

наявність у суб'єкта податкового боргу;

судом прийнято постанову про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

4.3.2 якщо стосовно суб'єкта ІПП до Єдиного державного реєстру внесено запис про прийняття рішення про припинення юридичної особи шляхом ліквідації чи реорганізації або запис про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

4.4. Анулювання реєстрації суб'єкта ІПП, який застосовує особливості оподаткування, за ініціативою органу державної податкової служби оформляється рішенням про анулювання реєстрації у двох примірниках.

Один примірник рішення про анулювання реєстрації протягом трьох робочих днів після його прийняття надсилається суб'єкту, реєстрацію якого анульовано, в порядку, визначеному статтею 42 розділу II Кодексу.

Суб'єкт ІПП як суб'єкт, який застосовує особливості оподаткування, зобов'язаний повернути органу державної податкової служби Свідоцтво.

4.5. Орган державної податкової служби анулює Свідоцтво та протягом трьох робочих днів після прийняття рішення про анулювання реєстрації виключає суб'єкта з Реєстру.

4.6. Рішення органу державної податкової служби може бути оскаржене платником податку в порядку, передбаченому статтею 56 глави 4 розділу II Кодексу.

4.7. Датою анулювання реєстрації суб'єкта ІПП, який застосовує особливості оподаткування, є дата подання заяви про анулювання реєстрації або дата прийняття органом державної податкової служби рішення про анулювання реєстрації.

4.8. Після закінчення чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів, що настають за звітним (податковим) кварталом, у якому була допущена невідповідність суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, критеріям, установленим у пункті 1.3 розділу I цього Порядку, суб'єкт ІПП може отримати свідоцтво про реєстрацію як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, відповідно до цього Порядку.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

 

Форма N 4-ІТ

Книга обліку реєстрації суб'єктів індустрії програмної продукції як суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування

Дата реєстрації заяви

Номер реєстрації заяви

Податковий номер

Найменування

Результат розгляду заяви (зареєстровано, відмовлено в реєстрації, внесені зміни до Реєстру)

Номер Свідоцтва

Номер та серія бланка Свідоцтва

Дата включення до Реєстру

Дата початку дії Свідоцтва

Спосіб та дата отримання Свідоцтва платником (поштою або під розписку платника чи представника платника)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 5-ІТ

Книга обліку анулювання реєстрації суб'єктів індустрії програмної продукції як суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування

Код за ЄДРПОУ

Найменування

Дата реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

Номер Свідоцтва

Номер та серія бланка Свідоцтва

Дата початку дії Свідоцтва

Підстава анулювання реєстрації (за заявою суб'єкта або рішенням органу державної податкової служби)

Номер заяви про анулювання реєстрації або рішення органу державної податкової служби про анулювання реєстрації

Дата подання заяви про анулювання реєстрації або затвердження рішення органу державної податкової служби про анулювання реєстрації

Причина анулювання реєстрації (заповнюється у разі анулювання реєстрації за рішенням органу державної податкової служби)

Дата анулювання реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

Дата, з якої суб'єкт вважається платником відповідних податків на загальних підставах

Дата виключення суб'єкта з Реєстру

Спосіб та дата отримання примірника рішення платником (поштою або під розписку платника чи представника платника)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"___" ____________ 20__ року N _______________
(заповнюється у разі надіслання платнику примірника рішення поштою)

Додаток 3
до Порядку ведення реєстру суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

 

Форма N 6-ІТ

РІШЕННЯ N ___________
про анулювання реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

Податковий номер _________________________________________________________

Найменування суб'єкта господарювання __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження суб'єкта господарювання _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування органу державної податкової служби, що видав свідоцтво
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата включення суб'єкта індустрії програмної продукції до Реєстру "___" ____________ 20__ року.

Дата початку дії свідоцтва "___" ____________ 20__ року.

Датою анулювання реєстрації є "___" ____________ 20__ року.

Причини прийняття рішення про анулювання реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції:
_____________________________________________________________________________________
                     (зазначаються критерії, яким не відповідає суб'єкт індустрії програмної продукції, та їх обґрунтування)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Рішення складене "___" ____________ 20__ року у двох примірниках: перший - в облікову справу суб'єкта індустрії програмної продукції (реєстраційну частину) разом із копіями документів, що стали підставою для анулювання реєстрації; другий - суб'єкту індустрії програмної продукції.

Суб'єкт індустрії програмної продукції зобов'язаний повернути органу державної податкової служби свідоцтво та всі його засвідчені копії разом із супровідним листом протягом 20 календарних днів від дня прийняття рішення про анулювання.

 

___________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби,
відповідальної за прийняття рішення про анулювання)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П.

 

Примірник рішення отримано*:

 

 

___________________________________________
(посадова особа суб'єкта індустрії програмної продукції, яка
отримала рішення, номер документа, що засвідчує таку особу)

____________
(підпис)

_____________________
(ініціали, прізвище)

____________
* У разі надсилання рішення поштою не заповнюється.

 

 

 

Форма N 7-ІТ

Реєстр суб'єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування

Орган державної податкової служби, де перебуває на обліку суб'єкт

Податковий номер

Найменування

Дата заяви на реєстрацію

Номер заяви на реєстрацію

Ознака актуальності свідоцтва

Номер свідоцтва

Номер та серія бланка свідоцтва

Дата включення до Реєстру

Дата початку дії свідоцтва

Спосіб отримання свідоцтва суб'єктом (поштою або під підпис платника чи представника платника)

Дата отримання Свідоцтва

Орган державної податкової служби, що видав Свідоцтво

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підстава анулювання реєстрації (за рішенням суб'єкта або органу державної податкової служби)

Дата подання заяви про анулювання реєстрації або затвердження рішення органу державної податкової служби про анулювання реєстрації

Номер заяви про анулювання реєстрації або рішення органу державної податкової служби про анулювання реєстрації

Орган державної податкової служби, що провів анулювання реєстрації

Причина анулювання реєстрації

Дата анулювання реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

Дата, з якої суб'єкт вважається платником відповідних податків на загальних підставах

Дата виключення суб'єкта з Реєстру

Спосіб отримання примірника рішення платником (поштою або під підпис платника чи представника платника)

Дата отримання примірника рішення платником

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма N 1-ІТ

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

  

7. Види економічної діяльності суб'єкта індустрії програмної продукції відповідно до підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) на основі кодів КВЕД-2010

Таблиця 1

 

Поле для позначки

Вид діяльності відповідно до підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу

Поле для позначки

Код КВЕД-2005

Код КВЕД-2010

Обсяг отриманого доходу протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів

 

1) видання програмного забезпечення, включаючи видання і реалізацію (продаж, прокат та/або надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм, публікацію готового (несистемного) програмного забезпечення, у тому числі переклад або адаптацію несистемного програмного забезпечення для певного ринку за власний рахунок: операційні системи, бізнес та інші додатки; випуск комп'ютерних ігор для всіх платформ

 

72.21.0 "Розроблення стандартного програмного забезпечення"

58.21 "Видання комп'ютерних ігор"

 

 

72.22.0 "Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення"

58.29 "Видання іншого програмного забезпечення"

 

 

 

62.01 "Комп'ютерне програмування"

 

 

2) комп'ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення (у тому числі з використанням комерційних або вільно розповсюджених модулів), включаючи розроблення структури і змісту та/або написання системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у тому числі відновлення), прикладних програм (у тому числі відновлення), баз даних, веб-сайтів (у тому числі їх аудіовізуальних елементів); настроювання програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта; розроблення індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до потреб користувачів; написання програмних супроводжуючих інструкцій для користувачів

 

72.21.0 "Розроблення стандартного програмного забезпечення"

62.01 "Комп'ютерне програмування"

 

 

3) консультування з питань інформатизації, включаючи планування та розроблення комп'ютерних систем, що поєднують комплектуюче устаткування, програмне забезпечення та комунікаційні технології, консультування щодо типу та конфігурації комп'ютерних технічних засобів і використання технологій програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів та пошук найоптимальніших рішень, консультування з питань створення продукції програмного забезпечення і надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем, консультування з питань обслуговування роботи програмного забезпечення та інформатизації

 

72.10.0 "Консультування з питань інформатизації"

62.02 "Консультування з питань інформатизації"

 

 

4) діяльність з керування комп'ютерним устаткуванням, включаючи надання послуг з місцевого керування і діяльності комп'ютерних систем клієнтів, а також з оброблення даних та інші супутні послуги, експлуатацію на довготривалій (постійній) основі засобів обробки даних, що належать іншим користувачам

 

72.30.0 "Оброблення даних"

62.03 "Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням"

 

 

5) створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів, систем та мереж щодо: проектування та створення комплексів, систем та мереж на базі інформаційних технологій, систем передачі даних та систем збереження даних, монтажу і встановлення електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації; обслуговування та супровід комплексів, систем і мереж, збудованих на базі інформаційних технологій; установлення програмного забезпечення за винагороду, включаючи реалізацію, інсталяцію, впровадження, інтеграцію з іншими системами, підтримка (налагодження, консультування з питань розробки та експлуатації, модифікація та доробка, виправлення помилок); розроблення криптографічних засобів захисту інформації; надання права на використання програмного забезпечення, включаючи передачу майнових прав інтелектуальної власності на програмне забезпечення (комп'ютерні програми)

 

33.30.0 "Проектування та монтаж систем керування технологічними процесами"

33.20 "Установлення та монтаж машин і устаткування"

 

 

6) оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, включаючи діяльність, пов'язану з базами даних: надання даних у певному порядку або послідовності шляхом їх вибору в режимі он-лайн або прямого доступу до оперативних даних, відсортованих згідно із запитом, для широкого чи обмеженого кола користувачів (комп'ютеризований менеджмент); оброблення, підготовку та введення даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення

 

72.30.0 "Оброблення даних"

63.11 "Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність"

 

 

72.40.0 "Діяльність, пов'язана з банками даних"

63.12 "Веб-портали"

 

 

 

 

 

Разом:

х

х

х

 

 

8. Питома вага доходів суб'єкта від здійснення видів економічної діяльності, визначених у розділі 7 цієї заяви, протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів відносно доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг

Таблиця 2

 

N з/п

Послідовні звітні (податкові) квартали

Обсяг доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг (грн)

Доходи від здійснення видів економічної діяльності, визначених у розділі 7 цієї заяви

сума
(грн)

питома вага
(%)
(гр. 4 : гр. 3 х 100)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

9. Первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів суб'єкта

Таблиця 3

 

N з/п

Послідовні звітні (податкові) квартали

Первісна вартість основних засобів та/або нематеріальних активів

У тому числі первісна вартість:

основних засобів
(грн)

нематеріальних активів
(грн)

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

10. Перший день звітного (податкового) кварталу, з якого суб'єкт передбачає отримати право на використання особливостей оподаткування "___" ____________ 20__ року.

11. Спосіб отримання Спеціального свідоцтва (необхідне зазначити)

 

             безпосередньо в органі
             державної податкової служби

поштою

 

12. Особа, яка підписала цю заяву, підтверджує, що:

податковий борг у суб'єкта відсутній;

щодо суб'єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною та відповідає даним Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

 

_______________________________
(П. І. Б)

____________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

 

13. Дані про розгляд заяви (заповнюються посадовими особами податкового органу)

 

  

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

 

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _________
про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

НБ N 000000

 

Податковий номер ____________________________________________________________________

Найменування суб'єкта господарювання __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Місцезнаходження суб'єкта господарювання _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Найменування органу державної податкової служби, що видав свідоцтво
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата включення суб'єкта індустрії програмної продукції до Реєстру "___" ____________ 20__ року.

Дата початку дії свідоцтва "___" ____________ 20__ року.

При здійсненні видів діяльності, вказаних у свідоцтві, та відповідності критеріям, встановленим підпунктом 1.4 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс), суб'єкт індустрії програмної продукції застосовує особливості оподаткування, визначені пунктом 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, до першого числа звітного (податкового) кварталу, в якому було допущено невідповідність таким критеріям. Суб'єкт індустрії програмної продукції, який застосовує особливості оподаткування, але не відповідає встановленим критеріям, зобов'язаний визначити податкове зобов'язання з податків, визначених особливостями оподаткування, за підсумками звітного (податкового) кварталу, в якому було допущено таку невідповідність, і в порядку, передбаченому Кодексом, сплатити податок до бюджету в загальному порядку та пеню на суму збільшеного податку за період, починаючи з першого числа звітного (податкового) кварталу, в якому було допущено таку невідповідність.

================================ лінія відрізу ===============================

 

Корінець

Форма N 2-ІТ

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО N _________
про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

НБ N 000000


Податковий номер суб'єкта господарювання _______________________________________________

Найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання ________________________________

 

Дата включення суб'єкта індустрії програмної
продукції до Реєстру суб'єктів індустрії
програмної продукції, які застосовують
особливості оподаткування

"___" ____________ 20__ року

Дата початку дії
свідоцтва про реєстрацію суб'єкта індустрії
програмної продукції як суб'єкта, який
застосовує особливості оподаткування

"___" ____________ 20__ року

 

Спосіб вручення свідоцтва*
(необхідне зазначити)

надіслано поштою

видано платнику податків


"___" ____________ 20__ року

Свідоцтво одержав(ла)**

________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________
(підпис)

____________
* До цього корінця мають бути додані: у разі отримання свідоцтва за довіреністю - копію такої довіреності; у разі надіслання свідоцтва поштою - поштове повідомлення про вручення відповідного листа платнику податків чи представнику платника.

** У разі надіслання свідоцтва поштою не заповнюється.

Перелік видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, які визначають наявність права суб'єкта індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування, визначених пунктом 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу

 

Номер підпункту (1 - 6) підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу

Назва виду економічної діяльності відповідно до номера підпункту

Код КВЕД згідно з Класифікатором "КВЕД-2010"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________
(ініціали та прізвище керівника органу державної податкової служби)

___________________
(підпис)

 

М. П.

=============================== лінія відрізу ================================

Перелік видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт та надання послуг в індустрії програмної продукції, які визначають наявність права суб'єкта індустрії програмної продукції на застосування особливостей оподаткування, визначених пунктом 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу

 

Номер підпункту (1 - 6) підпункту 1.5 пункту 15 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу

Назва виду економічної діяльності відповідно до номера підпункту
(у дужках вказується код КВЕД згідно з Класифікатором "КВЕД-2010")

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

 

 

Форма N 3-ІТ

Заява про анулювання
реєстрації суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування

До __________________________________________________________________________________
                                                 (найменування органу державної податкової служби, до якого подається заява)

Податковий номер суб'єкта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Найменування ________________________________________________________________________

Прошу анулювати реєстрацію як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування, та виключити із Реєстру суб'єктів, які застосовують особливості оподаткування діяльності в індустрії програмної продукції.

До заяви додається Свідоцтво про реєстрацію суб'єкта індустрії програмної продукції як суб'єкта, який застосовує особливості оподаткування N ______________.

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

__________________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року

 

М. П.

 

Дані про розгляд заяви (заповнюються посадовими особами органу державної податкової служби)

 

  

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

Наиболее популярные материалы по теме ИТ технологии
 • Прайс-лист, как его правильно составить
 • Прайс-лист, как его правильно составить

  Прайс-лист - один из самых простых, доходчивых и не дорогих способов распространения информации о своих товарах или услугах. Прайс-листы можно раздавать потенциальным клиентам на выставках и презентациях, прайс-листы можно рассылать обычной почтой или почтой электронной (E-mail). Прайс-листы можно размещать на специальных web-сайтах, где с ценами на Ваши товары и услуги могут ознакомиться потенциальные потребители Вашей продукции

 • Как создать копи-центр
 • Как создать копи-центр

  Копицентром принято называть место, где можно сделать копии документов или изготовить небольшие тиражи печатной продукции

 • Ксерокопия - стабильный заработок круглый год
 • Ксерокопия - стабильный заработок круглый год

  Бизнес идея расскажет об очень прибыльном и стабильном бизнесе, который не требует больших вложений

 • Ценообразование в малом бизнесе
 • Ценообразование в малом бизнесе

  Ценообразование является ключевым фактором успешности и прибыльности любого бизнеса

 • Пять главных ошибок стартапа
 • Пять главных ошибок стартапа

  Стив Бланк венчурный инвестор из Кремниевой долины о своих впечатлениях от российских стартапов

 • Шопинг-клубы угрожают магазинам
 • Шопинг-клубы угрожают магазинам

  Вслед за международным успехом vente-privee, Idelli и Gilt Groupe такой сегмент онлайн-ритейла, как шопинг-клубы, стал развиваться и в Украине.

 • Компьютерные игры: как заработать миллионы
 • Компьютерные игры: как заработать миллионы

  Компьютерные игры сегодня приносят некоторым разработчикам больше доходов, чем кассовые фильмы. Завоевать свое место под солнцем на этом рынке пытаются и украинские разработчики.

 • Пиратский софт с доставкой на дом: борьба с подпольной индустрией
 • Пиратский софт с доставкой на дом: борьба с подпольной индустрией

  Сведения о том, что украинские правоохранители взялись за частных установщиков пиратского ПО, всколыхнула пользовательские массы.

 • Что покупают и продают в Интернете киевляне
 • Что покупают и продают в Интернете киевляне

  Пользователи из Киева и области ежедневно задают более 40 тысяч запросов в Интернете со словами, явно выражающими намерение купить или продать что-либо

 • "Айтишники" решились на эксперимент

  На днях Премьер-министр Николай Азаров, а также руководитель Государственного агентства по вопросам науки, инноваций и информации (Госинформнауки) Владимир Семиноженко встретились с представителями IT-отрасли.

 • Недопустимые методы продвижения сайтов
 • Недопустимые методы продвижения сайтов

  Уже не раз писали о последствиях некорректной оптимизации сайтов. Но по-прежнему на продвижение попадают разгневанные, обиженные или просто расстроенные клиенты, чьи сайты блюстители порядка от поисковых систем безжалостным образом выкидывают из своих баз или, проще говоря, банят. И все бы ничего, если бы последствия не были так плачевны.

 • Начинаем бизнес в виртуальном режиме!
 • Начинаем бизнес в виртуальном режиме!

  Виртуальный офис сегодня - весьма реальное явление. Игроки рынка утверждают, что таким образом можно достичь комплексной экономии растрат в бизнесе.

Еще из раздела Министерство Финансов Еще на тему ИТ технологии