phone 097-301-74-22

Новости

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 9 січня 2013 р. №6-р
Просмотров всего: 8503
Просмотров сегодня: 7
Опубликовано: 2013-01-10

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 9 січня 2013 р. №6-р

Про затвердження плану заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування

1. Затвердити план заходів з нормативного врегулювання питання проведення оцінки для цілей оподаткування, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

                  Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 9 січня 2013 р. №  6-р

ПЛАН
заходів з нормативного врегулювання питання
проведення оцінки для цілей оподаткування

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, в якому передбачити:

Мін’юст
Фонд державного майна
Мінфін
Міністерство доходів і зборів
Держземагентство

до 1 лютого 2013 р.

рівні умови для доступу до професійної оціночної діяльності шляхом встановлення кваліфікаційних вимог до особи, яка має намір займатися професійною оціночною діяльністю, та вичерпного переліку підстав для отримання нею кваліфікаційного свідоцтва оцінювача за напрямами, передбаченими законодавством (“Оцінка об’єктів у матеріальній формі”; “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності”; “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства”), та виключення положення щодо обов’язковості проходження стажування;

 

 

вичерпний перелік підстав для прийняття рішення про зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та припинення права на зайняття професійною оціночною діяльністю, а також притягнення оцінювача до відповідальності;

 

 

включення представників Держземагентства до складу Екзаменаційної комісії під час

підготовки оцінювачів та спільну видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Фондом державного майна, Держземагентством та навчальним закладом, на базі якого проводилася підготовка та складався кваліфікаційний іспит, на підставі відповідного рішення Екзаменаційної комісії

 

 

2. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1103 “Деякі питання визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва, що продаються (обмінюються)” та інших актів Кабінету Міністрів України щодо права на проведення оцінки для цілей оподаткування:

Мін’юст
Фонд державного майна
Мінфін
Міністерство доходів і зборів

30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів

діючими суб’єктами оціночної діяльності, які відповідають вимогам, встановленим правилами зовнішнього контролю якості послуг, затвердженими Фондом державного майна, та які включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за спеціалізацією “оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” в межах напрямів “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”, “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності”, у складі яких працюють оцінювачі, які пройшли навчання за програмою базової підготовки за зазначеною спеціалізацією, затвердженою Фондом державного майна, та успішно склали кваліфікаційний іспит;

 

 

іншими суб’єктами господарювання, які відповідають вимогам, встановленим правилами зовнішнього контролю якості послуг, затвердженими Фондом державного майна, та які включені до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності за напрямом “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства”, у складі яких працюють фізичні особи, які мають вищу освіту та здобули кваліфікацію оцінювача за зазначеним напрямом шляхом проходження навчання за програмою базової підготовки за згаданим напрямом, затвердженою Фондом державного майна, та успішного складення кваліфікаційного іспиту і отримання кваліфікаційного свідоцтва;

 

 

встановлення чітких критеріїв для визначення оціночної вартості

 

 

3. Розроблення та видання наказу щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, яким врегулювати питання щодо визначення суб’єктів оціночної діяльності, що проводитимуть оцінку для цілей оподаткування за окремою спеціалізацією “оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства” в межах напрямів “Оцінка об’єктів у матеріальній формі”, “Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності” та напряму “Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства”, та закріплення зазначеного напряму (спеціалізації) оцінки для цілей оподаткування з метою забезпечення встановлення прозорого механізму набуття права на здійснення оціночної діяльності, розмежування оцінки майна, майнових прав, що належать фізичній особі, для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Фонд державного майна

30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів

4. Приведення нормативно-правових актів щодо визначення правового статусу і правових засад діяльності Наглядової ради з питань оціночної діяльності у відповідність з вимогами Законів України “Про центральні органи виконавчої влади”, “Про Фонд державного майна України”

Фонд державного майна

30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів

5. Видання наказу щодо затвердження правил організації системи зовнішнього контролю якості, в якому передбачити встановлення порядку зовнішнього та внутрішнього контролю за якістю оціночних послуг, вимоги щодо якості послуг оцінки для цілей оподаткування (у тому числі забезпечення автоматизації оцінки; відсутність ознак фіктивності суб’єктів оціночної діяльності, зокрема фактичне місцезнаходження, наявність програмно-апаратних комплексів, комп’ютерних програм, власного веб-сайту; актуалізація нормативної бази з питань оцінки), вимоги до керівників суб’єктів оціночної діяльності, зокрема щодо складення ними іспитів, забезпечення дотримання єдиних стандартів оцінки під час нарахування і сплати податків та інших обов’язкових платежів з урахуванням положень національних стандартів оцінки

—“—

—“—

6. Затвердження порядку електронної та інформаційної взаємодії суб’єктів оціночної діяльності, замовників оцінки, нотаріусів, Фонду державного майна, Міністерства доходів і зборів, Держземагентства під час проведення оцінки для цілей оподаткування

Фонд державного майна
Мін’юст
Мінфін
Міністерство доходів і зборів
Держземагентство

30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів

7. Встановлення порядку запровадження ведення Єдиної бази даних звітів про оцінку для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства

Фонд державного майна

—“—

8. Видання наказу стосовно внесення змін до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України в частині використання нотаріусами оціночної вартості, визначеної суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами), що відповідно до законодавства мають право проводити оцінку для цілей оподаткування

Мін’юст

—“—

9. Встановлення порядку обчислення та справляння державного мита, яким передбачити, що у разі відчуження фізичними особами рухомого та нерухомого майна, в інших випадках, передбачених законодавством, оціночна вартість визначається суб’єктами оціночної діяльності (оцінювачами), що відповідно до законодавства мають право проводити оцінку для цілей оподаткування

Міністерство доходів і зборів
Мінфін

—“—

10. Видання наказу щодо внесення змін до порядку обліку, створення та ведення реєстру підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, з метою приведення його положень у відповідність з вимогами Податкового кодексу України

МВС

30 календарних днів з моменту затвердження цього плану заходів

Наиболее популярные материалы по теме Налоги и сборы
 • Ставки единого социального взноса
 • Ставки единого социального взноса

  Ставки единого социального взноса различны для различных категорий плательщиков. Для страхователей-работодателей размер ставки ЕСВ устанавливается в зависимости от класса профессионального риска производства.

 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної
 • ПОРЯДОК заповнення податкової накладної

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969

 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
 • ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

  Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва. 03.07.98 року N 727/98

  Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).

 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011
 • Закон України Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 8217 від 12.03.2011

  1. У Податковому кодексі України (Голос України, 2010 р., № 229-230; Голос України, 2010 р., № 249)

 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011
 • ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Податкового кодексу України та затвердження ставок вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур 3387-VI від 19.05.2011

  І. Внести до Податкового кодексу України такі зміни: 1. Підпункт 196.1.14 пункту 196.1 статті 196 виключити

 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения
 • Как открыть свое дело и выбрать систему налогообложения

  Как дешевле и быстрее зарегистрировать свое дело и какую систему налогообложения стоит выбрать предпринимателю-физлицу.

 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969
 • Щодо наказу ДПА України від 21.12.2010 N 969

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ ЛИСТ від 11.01.2011 р. N 547/7/16-1117

 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56
 • ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАКАЗ м.Київ 31.01.2011 № 56

  Про затвердження форми та Порядку складання Податкового звіту про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 58 від 31.01.2011

  Про затвердження форми Податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб

 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010
 • НАКАЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ № 996 23.12.2010

  Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання.

 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних
 • Пам’ятка про адміністративні процедури виписування, видачі і отримання податкових накладних

  Додаток до листа ДПА України від 06.04.2011 р. N 9497/7/16-1517

Еще из раздела Документы КМУ Еще на тему Налоги и сборы