phone 097-301-74-22

Основы бухучета

 


Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»
1 2 3 След. Последняя