phone 097-301-74-22

Налоговые новости

 2011-01-14 14:21
5
12552

Глава налоговой разъяснил, кому и по каким ставкам платить налоги

Государственная налоговая служба Украины и Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ (деловой портал ЛІГА.net) продолжают совместную кампанию по разъяснению норм Налогового кодекса.

Приводим ответы главы Государственной налоговой службы Украины Виталия Захарченко, поступившие от налогоплательщиков в рамках интерактивной конференции "Налоговый кодекс и применение его норм":

- Добрый день! Наше предприятие занимается проектно-инжиниринговыми работами. С 2011 года будут ли данные работы попадать под налогообложение НДС?

- Дане питання задають дуже часто, тому хочу звернути Вашу увагу на те, що пп. 196.1.14 п. 196.1 ст. 196 Податкового кодексу України зазначено, що не є об’єктом оподаткування ПДВ операції з постачання послуг, визначених у пп. "в" п. 186.3 ст. 186 ПКУ, а саме надання консультаційних, інжинірингових, інженерних, юридичних (у тому числі адвокатських), бухгалтерських, аудиторських, актуарних та інших подібних послуг консультаційного характеру, а також послуг з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп’ютерних систем.

- Утверждают, что отныне ФО-Пы (ФЛ-П) должны работать только с себе подобными - такими же физическими лицами. Так ли это?

Відповідно до п. 177.4 ст. 177 розділу IV Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів, належать документально підтверджені витрати, що включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом ІІІ ПКУ.

Згідно із пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 розділу ІІІ ПКУ не включаються до складу валових витрат витрати, понесені у зв’язку із придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи – підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв’язку із придбанням робіт, послуг у фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, яка здійснює діяльність у сфері інформатизації).

При цьому, розділ ІІІ ПКУ набирає чинності з 01.04.2011 року.

Таким чином, якщо фізична особа – підприємець придбаває товар (роботи, послуги) у фізичних осіб – підприємців – платників єдиного податку, то такі витрати не включаються до складу валових витрат платника податків, починаючи з ІІ кварталу 2011 року.

- Каким образом надо будет с 01.04.2011 г. вести учет ОС, приобретенных и созданных до 01.01.2011 г. Как амортизировать "старые" ОС? Не легче ли поступить, как в свое время с 01.01.2004 г.?

Податковий кодекс дійсно вніс багато змін в дане питання. Зокрема, класифікацію груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації передбачено п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.

Відповідно до п. 6 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПКУ для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ст. 145 ПКУ з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III ПКУ (01.04.11) застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 року.

Вартість, яка амортизується, по кожному об'єкту основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкції тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату набрання чинності розділом III ПКУ.

Норми цього підпункту поширюються також на платників податку у разі їх переходу із спрощеної системи оподаткування на загальну.

До переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 року.

Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III ПКУ, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.

Строк корисного використання об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III ПКУ визначається платником податку самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених п. 145.1 ст. 145 ПКУ.

Первісна вартість основних засобів не збільшується на вартість придбання або поліпшення після дати набрання чинності розділом III цього Кодексу в частині витрат, віднесених на збільшення балансової вартості об'єктів до такої дати.

-Почему налоговые инспекции города Киева не принимают декларации по НДС и прибыли, если нет определенного процента в отношении налог/база и чей приказ они выполняют? Некоторые предприятия и так едва выживают…

- Податкова рішуче налаштована на боротьбу з проявами тих явищ, про які Ви говорите, адже відповідно до пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу.

Зверніть увагу, що податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом.

Таким чином, контролюючі органи не можуть втручатися та здійснювати тиск при нарахуванні сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які відображаються в будь-якій декларації платником податків самостійно.

Що стосується показника податкового навантаження, то слід зазначити, що відповідно до наказу ДПА України від 28.03.2008 № 201 "Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання" зазначений показник використовується з метою якісного відбору платників податків та визначення першочерговості для включення їх до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок.

Зазначені накази носять методично-рекомендаційний характер і призначені для використання в роботі підрозділів державної податкової служби України.

- Может ли предприниматель - плательщик единого налога быть плательщиком НДС?

- Відповідно до підрозділу 8 р. ХХ Податкового кодексу України з 1 січня 2011 року до внесення змін до р. XIV ПКУ в частині оподаткування суб'єктів малого підприємництва Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (з наступними змінами) та абзацу шостого - двадцять восьмого п. 1 ст. 14 р. IV Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року №13-92 "Про прибутковий податок з громадян", платники єдиного податку не є платниками ПДВ з операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України, за винятком ПДВ, що сплачується юридичними особами, які обрали ставку оподаткування 6 відсотків.

Тобто, фізичні особи - підприємці - платники єдиного податку не можуть бути платниками ПДВ при здійсненні операцій з постачання товарів та послуг, місце надання яких розташоване на митній території України..

- Собирается ли руководство ГНС бороться с фактами массового непринятия налоговых деклараций, имевших место в 2010 году? Если да, то каким образом?

- Я вже відповідав на схоже запитання, але повторюся і наголошу ще раз, що податкова рішуче налаштована на боротьбу з проявами таких явищ, як неприйняття декларацій, адже відповідно до пп. 4.1.2 п. 4.1 ст. 4 Закону України від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" зі змінами та доповненнями прийняття податкової декларації є обов'язком контролюючого органу.

Податкова декларація приймається без попередньої перевірки зазначених у ній показників через канцелярію, чий статус визначається відповідним нормативно-правовим актом. Відмова службової (посадової) особи контролюючого органу прийняти податкову декларацію з будь-яких причин або висування нею будь-яких передумов щодо такого прийняття (включаючи зміну показників такої декларації, зменшення або скасування від'ємного значення об'єктів оподаткування, сум бюджетних відшкодувань, незаконного збільшення податкових зобов'язань тощо) забороняється та розцінюється як перевищення службових повноважень такою особою, що тягне за собою її дисциплінарну та матеріальну відповідальність у порядку, визначеному законом.

Таким чином, контролюючі органи не можуть втручатися та здійснювати тиск при нарахуванні сум податків і зборів (обов'язкових платежів), які відображаються в будь-якій декларації платником податків самостійно.

Що стосується показника податкового навантаження, то слід зазначити, що відповідно до наказу ДПА України від 28.03.2008 № 201 "Методичні рекомендації щодо складання плану-графіка проведення планових виїзних перевірок суб'єктів господарювання" зазначений показник використовується з метою якісного відбору платників податків та визначення першочерговості для включення їх до плану-графіка проведення планових виїзних перевірок.

Зазначені накази носять методично-рекомендаційний характер і призначені для використання в роботі підрозділів державної податкової служби України.

- С июня 2010 г. действует временная норма в части учета отрицательного значения НДС (показатель строки 26 декларации), установленная Законом Украины от 20.05.2010 г. № 2275-VI. Имеет ли предприятие право в налоговой декларации за январь 2011 года перенести показатель строки 26 декларации декабря 2010 г. целиком в строку 23.2, согласно п.200.4 ст.200 НКУ? Документальной плановой выездной проверкой начисления сумм НДС, подлежащих бюджетному возмещению нарушений не установлено.

- Законом України від 20 травня 2010 року №2275-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (далі – Закон №2275), який набрав чинності 16 червня 2010 року (опубліковано в газеті "Голос України" 16.06.10 №109) внесено зміни до Закону України від 3 квітня 1997 року №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" із змінами та доповненнями (далі – Закон №168), зокрема, з дня набрання чинності Законом № 2275 до 1 січня 2011 року, пп."б" пп.7.7.2 п.7.7 ст.7 Закону №168 застосовується в наступній редакції:

"Залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту кожного наступного податкового періоду лише в частині суми податку фактично сплаченої отримувачем постачальникам товарів (послуг) та при імпорті і включається до розрахунку бюджетного відшкодування наступного звітного періоду;

залишок від’ємного значення, за яким не проведено розрахунків з постачальниками відображається в податковій декларації з податку на додану вартість окремим рядком для визначення суми податку, яка може підлягати відшкодуванню в частині сплачених сум податку в наступних звітних періодах;

залишок від’ємного значення після бюджетного відшкодування відображається у декларації з податку на додану вартість окремим рядком та включається до складу податкового кредиту починаючи з першого звітного періоду 2011 року".

Таким чином, у податковій декларації з ПДВ за червень 2010 року до рядка 23.2 включається значення рядка 26 податкової декларації з ПДВ за травень 2010 року в частині сум податку, сплачених постачальникам у попередніх податкових періодах.

Залишок значення рядка 26 в частині сум податку, по яких не проведено розрахунки з постачальниками, відображається у зазначеному рядку до моменту формування податкової звітності за звітний період, наступний за періодом у якому будуть проведені розрахунки з постачальниками.

Залишок від’ємного значення сум податку, що акумульовано в рядку 26 податкової декларації з ПДВ за останній податковий період 2010 року, підлягає включенню в повній сумі до податкового кредиту до рядка 23.2 податкової декларації з ПДВ, яка подається за наслідками першого звітного періоду 2011 року.

Порядок відображення залишку від’ємного значення в декларації з ПДВ роз’яснено листами ДПА України від 18.06.10 №12096/7/16-1117 та від 08.07.10 №13547/7/16-1517.

- Подскажите, пожалуйста, каким пунктом Налогового кодекса необходимо руководствоваться предпринимателю, который с 1 января 2011 года перешел с единого налога на общую систему налогообложения, поскольку п. 18 подраздела 2 раздела XX Переходные положения предусмотрено, что лица, которые перешли на общую систему налогообложения и не были зарегистрированы плательщиками НДС, подлежат обязательной регистрации в качестве плательщиков НДС с учетом требований п. 181.1 ст. 181 (общая сумма по поставке товаров за последние 12 календарных месяцев превышает 300 тыс. грн.). Объем налогооблагаемых операций определяется , начиная с перехода на общую систему налогообложения. В то же время п. 183.4 ст. 183 предусмотрено, что лица, которые переходят на общую систему налогообложения с упрощенной одновременно с подачей заявления об указе от применения упрощенной системы налогообложения подают заявление на регистрацию в качестве плательщика НДС. (Наталия)

- Зверніть увагу на те, що відповідно до п. 183.4 ст. 183 р. V Податкового кодексу України особи, що переходять на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування за умови, якщо такі особи відповідають вимогам, визначеним п. 181.1 ст. 181 або п. 182.1 ст. 182 ПКУ, що не передбачає сплати податку, подають реєстраційну заяву одночасно з поданням заяви про відмову від застосування спрощеної системи оподаткування.

Датою переходу зазначених осіб на загальну систему оподаткування є дата їх реєстрації як платників податку.

П. 181.1 ст. 181 р. V ПКУ у разі якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з цим розділом, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування ПДВ), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку в органі державної податкової служби за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку.

П. 18 підрозділу 2 р. ХХ ПКУ передбачено, що особи, які перейшли на загальну систему оподаткування із спрощеної системи оподаткування і не були зареєстровані платниками ПДВ, підлягають обов'язковій реєстрації платниками ПДВ з урахуванням вимог п. 181.1 ст. 181 ПКУ. Обсяг оподатковуваних операцій визначається починаючи з періоду переходу на загальну систему оподаткування..

- По какой ставке необходимо платить единый налог юридическим лицам - "единоналожникам" с 01.01.2011 г.?

Відповідно до ст.3 Указу Президента України від 03 липня 1998р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" із змінами та доповненнями суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, самостійно обирає одну з наступних ставок єдиного податку:

- 6 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України "Про податок на додану вартість";

- 10 відсотків суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), за винятком акцизного збору, у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Источник: liga.net
Читать еще материалы этого раздела...
Читать еще материалы на эту тему...
Комментарии
Всего: 1
23-03-2011 15:21
Автор: Vladislavzz
В 2011 году пришлось регистрироваться в обход налогового кодекса по схеме - http://forum.kapitalizator.com/biznes-forum/kak-mozhno-poluchit-svidetelstvo-platelschika-nds-esli-nelzya В нашей стране можно жить только шиворот-навыворот